KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Adviseur, Directeur

Frederique Uyterlinde

Frederique is directeur en adviseur bij KWINK groep. Haar focus ligt op het uitvoeren van evaluatieonderzoeken. Ze past deze expertise toe voor Rijksoverheid, provincies en gemeenten, in verschillende sectoren en op uiteenlopende thema’s binnen de publieke sector.

Achtergrond

Frederique heeft een achtergrond in de psychologie (Universiteit Leiden) en in de bestuurskunde (Universiteit Utrecht). De bestuurskunde is een vakgebied waar verschillende disciplines in samenkomen en dit kenmerkt ook de aanpak van Frederique: graag benadert ze maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende perspectieven.

Bij KWINK groep houdt Frederique zich bezig met evaluatieonderzoek op diverse beleidsterreinen, met name voor ministeries en gemeenten. Vaak betreft het onderzoek naar de werking van wetgeving, beleid of een programma. Enkele voorbeelden zijn de evaluatie van de Wet huis voor klokkenluiders (ministerie van BZK), het programma Digital Trust Center (ministerie van EK) en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

Ook voert ze graag evaluaties uit van het functioneren van publieke organisaties. Centraal staat bij deze onderzoeken vaak de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisaties. Ook de governance van de organisatie is vaak een belangrijk thema. Voorbeelden van organisaties die Frederique evalueerde zijn de evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Douane en Zorginstituut Nederland.

Bel Frederique als je met een enthousiaste en toegewijde adviseur wil nadenken over een onderzoeks- of adviesvraagstuk en daarbij een open en analytische blik kunt gebruiken.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten