KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Partner

Bill van Mil

Bill richtte KWINK groep op in 2007 met Maarten Noordink en Annelies Dijkzeul. Daarvoor werkte hij bijna acht jaar bij Berenschot. Hij is opgeleid als technisch-bestuurskundig ingenieur (TU Delft).

Achtergrond

Bill is een ervaren projectleider, procesbegeleider en evaluator. Hij voerde diverse beleidsdoorlichtingen uit. Hij was projectleider van uiteenlopende evaluaties van wetten, organisaties, zelfregulering, programma’s en convenanten. Hij evalueerde bijvoorbeeld de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Douane (onderdeel van Belastingdienst), het KNMI, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening), Kijkwijzer (NICAM) en de Accountantskamer. Onlangs evalueerde hij de effectiviteit van wetten als de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en de Wet Huis voor klokkenluiders.

Bill is actief is op uiteenlopende beleidsterreinen (van zorg tot telecom, van veiligheid tot leesbevordering, van energie tot natuur) en treedt regelmatig op als strategisch adviseur voor (semi)publieke instellingen. Hij ondersteunde bijna alle ministeries, vele decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, adviesorganen en de Europese Commissie.

Bill publiceert regelmatig over thema’s als toezicht & handhaving, risicoanalyse, effectmeting en innovatie.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten