KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Adviseur

Niek de Vreeze

Niek is adviseur bij KWINK groep. Hij heeft politicologie en planologie gestudeerd. Niek vindt het leuk om complexe onderwerpen helemaal te doorgronden. Zijn drijfveer is om door onderzoek en advies bij te dragen aan een duurzame en eerlijke toekomst. 

Achtergrond

Niek studeerde Politicologie (bachelor) en Planologie (master) aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is hij bij KWINK groep komen werken. Bij KWINK groep voert Niek uiteenlopende onderzoeken uit. Veel van deze onderzoeken hebben zowel een politiek-bestuurlijk als een technisch/ruimtelijk component. Kenmerkend voor Niek is dat hij zich nieuwe onderwerpen snel eigen maakt.  

Niek voerde bij KWINK groep veel verschillende evaluatieonderzoeken uit: zo evalueerde hij wetten, beleid, uitvoerende organisaties (onder andere zelfstandige bestuursorganen en een agentschap) en programma’s. Hij werkt veel in opdracht van ministeries, maar daarnaast ook in opdracht van andere overheden of kennisinstituten.  

Twee thema’s waar Niek zich mee bezighoudt zijn mobiliteit en digitale economie & samenleving. Zo evalueerde hij het Basisnet (het landelijke aangewezen netwerk voor vervoer van gevaarlijke stoffen), evalueerde hij IBKI (het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche), monitort hij de voortgang in de OV-sector en deed hij verschillende onderzoeken naar circulariteit in de OV-sector. Binnen het thema digitale economie en samenleving evalueerde hij onder andere de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) en de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software. Daarnaast deed Niek meerdere onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening.  

 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten