KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Adviseur

Niek de Vreeze

Niek is adviseur bij KWINK groep. Hij heeft een politicologische en planologische achtergrond en heeft een speciale interesse voor de rol die de overheid speelt, kan spelen of zou moeten spelen rondom maatschappelijke vraagstukken. Zijn drijfveer is om door onderzoek en advies bij te dragen aan een duurzame en eerlijke toekomst.

Achtergrond

Niek werkt als onderzoeker en adviseur bij KWINK groep, nadat hij hier in 2021 stage heeft gelopen. Niek richt zich met name op evaluatieonderzoeken. Hij interesseert zich in het bijzonder voor de thema’s Klimaat en energie en Digitale en fysieke infrastructuur. Zo heeft Niek onder andere meegewerkt aan de doorlichting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, een kwalitatief onderzoek naar financiële participatie bij hernieuwbare energie op land en de monitoring van het Toekomstbeeld OV2040. Daarbij voert Niek momenteel de beleidsdoorlichting geluid (artikel 20, 14 en 16) uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Niek volgde van 2016 tot 2020 de bachelor Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarop volgde hij in 2020-2021 de master Urban and Regional Planning aan dezelfde universiteit. Niek is afgestudeerd met een kwalitatief onderzoek naar de politieke en bestuurlijke dimensies rondom stedelijke planning: een onderzoek waar klimaatvraagstukken en participatieve uitdagingen aan bod kwamen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten