KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Stagiair

Niek de Vreeze

Niek loopt sinds september 2021 stage bij KWINK. Hij heeft een politicologische en planologische achtergrond en heeft een speciale interesse voor duurzaamheidsvraagstukken en de rol die de overheid daarin speelt. Zijn drijfveer is om door onderzoek en advies bij te dragen aan een duurzame en eerlijke toekomst.

Achtergrond

Niek volgde van 2016 tot 2020 de bachelor Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna volgde hij in 2020-2021 de master Urban and Regional Planning (planologie) aan dezelfde universiteit. In deze master kon Niek zich richten op onderwerpen waarbij beleid en interventies een meer directe impact hebben op diegenen waarop het beleid gericht is.

Niek is zich steeds meer gaan interesseren voor klimaat gerelateerde uitdagingen: een onderwerp dat binnen zijn masterprogramma een van de grote hoofdthema’s is. Niek schreef zijn scriptie over de politieke dimensies en verhoudingen bij de beleidsvorming omtrent stedelijk groen: een onderzoek waar zowel klimaatvraagstukken, politiek economische aspecten en participatieve uitdagingen aan bod kwamen. Niek loopt nu stage bij KWINK groep om zich verder te ontwikkelen tot een breed inzetbaar maatschappelijk onderzoeker en adviseur

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten