KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Associate

Ernst ten Heuvelhof

Ernst is sinds juni 2020 als associate verbonden aan KWINK groep. Hij was tussen 1992 en 2020 hoogleraar aan de TU Delft. Ernst is van huis uit planoloog en jurist, en is jarenlang werkzaam geweest als planoloog bij een stedenbouwkundig adviesbureau.

Ernst Ten Heuvelhof

Achtergrond

Ernst is sinds juni 2020 als associate verbonden aan KWINK groep. Hij was tussen 1992 en 2020 hoogleraar aan de TU Delft. Uit behoefte aan een nieuw soort ingenieur – die technisch geschoold is en ook goed kan acteren in politieke en maatschappelijke besluitvormingsprocessen – richtte hij daar samen met een aantal anderen de faculteit Techniek, Bestuur en Management op. Ernst is van huis uit planoloog en jurist, en is jarenlang werkzaam geweest als planoloog bij een stedenbouwkundig adviesbureau.

De thema’s die Ernst aanspreken zijn bestuurskundige vraagstukken binnen technische domeinen zoals telecom, transport, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en energie. Hij werkt graag op het snijvlak van wetenschap en praktijk, in het besef dat beide beter worden in wisselwerking met elkaar. Voor Ernst is de essentie van bestuurskundig onderzoek dat het enerzijds gedegen en theoretisch solide is, maar anderzijds ook een handelingsperspectief biedt voor de praktijk. Binnen projecten is hij intellectueel nieuwsgierig – hij is altijd op zoek naar nieuwe ideeën, naar andere perspectieven, naar iets dat hem kan verrassen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten