KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Partner

Rogier van Schelven

Rogier is een ervaren projectleider en onderzoeker. Hij is gespecialiseerd in het evalueren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, organisaties en wet- en regelgeving.

Achtergrond

Rogier is in het bijzonder geïnteresseerd in de rol van de overheid om markten beter te laten werken. In veel van de onderzoeken die Rogier uitvoert staan vragen rondom marktordening, marktontwikkelingen en de impact hiervan op publieke belangen centraal. Hoe zorg je dat de postzegel betaalbaar blijft? Hoe borg je de pluriformiteit en toegankelijkheid van de publieke omroep in het veranderende medialandschap? Hoe zorg je voor veilig en duurzaam taxivervoer? Voor het beantwoorden van dergelijke vragen maakt Rogier gebruik van verschillende kwantitatieve- en kwalitatieve onderzoeksmethoden en werkt hij graag samen met (wetenschappelijke) experts. Rogier is een pragmatische onderzoeker die zijn conclusies baseert op theoretische inzichten, empirische resultaten en ‘common sense’.

De afgelopen jaren was Rogier werkzaam voor een groot aantal ministeries, provincies en gemeenten. Zo was hij recent projectleider van de doorlichting van het klimaatbeleid, de evaluatie van het elektrisch rijden beleid, de evaluatie van het Energieakkoord, de evaluatie van de landelijke taxiwetgeving en de evaluatie van de Universele Postdienst (UPD).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten