KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Thema

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw en dat vraagt om goed onderbouwd beleid.

Start onderzoek

De noodzaak voor overheden om stappen te zetten met klimaatbeleid is drastisch toegenomen. Overheden staan voor de uitdaging van een energietransitie en nemen maatregelen voor klimaatadaptatie. De opgaven zijn ontzettend complex en interdisciplinair. Oplossingen zijn vaak met onzekerheden omgeven en het aantal betrokken partijen is groot. Hoe krijg je dan grip op je klimaat- en energiebeleid?

KWINK groep ondersteunt overheden bij het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van klimaatbeleid. We hebben aandacht voor de beleidslogica, meetbare doelen en samenwerking met betrokken stakeholders. We zijn in staat de grote opgave te structuren en maken koppelingen tussen technische en maatschappelijke uitdagingen.

Gerelateerde onderwerpen

Projecten

Opdrachtgevers

Wij werken voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties.