KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Advies

Zelfs de beste organisaties hebben soms een blik van buiten nodig.

Elke publieke organisatie wil impact maken. Maar in de praktijk zien we dat organisaties vaak opgeslokt worden door de waan van de dag. En in de waan van de dag kom je er vaak niet voldoende meer aan toe om vragen te stellen als: doen we nog de juiste dingen? Hebben we nog de juiste prioriteiten? Gelden de aannames die we hadden bij het opstellen van onze strategie nog? Werken we met de juiste samenwerkingspartners? Hoe kunnen we onze impact (tussentijds) monitoren?

Een frisse en kritische blik van buiten en onder begeleiding even ‘uitzoomen’ kan dan helpen. KWINK groep begeleidt organisaties bij strategische vragen rondom impact. We helpen met het opstellen of herijken van de veranderlogica. We adviseren over monitoringsystematiek voor in kaart brengen van impact. We helpen nieuw beleid of strategische agenda’s op te stellen. En we bemiddelen of faciliteren waar samenwerkingspartners onafhankelijke hulp kunnen gebruiken om tot (nieuwe) afspraken te komen.

Gerelateerde onderwerpen

Projecten

In goed gezelschap

Opdrachtgevers

We ondersteunden nagenoeg alle ministeries, meer dan de helft van de provincies, vele grote en kleine gemeenten en tal van uitvoeringsorganisaties, zbo’s, agentschappen en maatschappelijke organisaties. Hier een selectie.

Samenwerking en governance

Goede samenwerking en heldere governance zijn nodig om publieke waarden te realiseren.

Lees meer

Toezicht

Toezicht en handhaving zijn onmisbaar voor het bereiken van de gewenste effecten van beleid.

Lees meer

Mobiliteit

We helpen publieke organisaties bij het balanceren tussen veilige en betrouwbare mobiliteitsoplossingen én een leefbare stad.

Lees meer

Zorg en gezondheid

Publieke organisaties op het gebied van zorg en gezondheid liggen onder een vergrootglas.

Lees meer

Cultuur en media

Wij bieden inzicht, structuur en inspiratie in een sector waar resultaten niet altijd direct tastbaar zijn.

Lees meer

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw en dat vraagt om goed onderbouwd beleid.

Lees meer

Digitale economie en samenleving

Digitale diensten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Lees meer

Democratie en participatie

Democratie en participatie spelen een rol in elk maatschappelijk vraagstuk en elk onderzoek dat daaruit volgt.

Lees meer