KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Thema

Democratie en participatie

Democratie en participatie spelen een rol in elk maatschappelijk vraagstuk en elk onderzoek dat daaruit volgt.

Start onderzoek

De klassieke overheid die alles van bovenaf oplegt en zelf uitvoert, bestaat al lang niet meer. Burgers participeren op steeds meer onderwerpen en nemen zelf het initiatief, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. Overheden opereren bovendien in netwerken met andere overheden en smeden allianties met bedrijven en maatschappelijke organisaties. KWINK groep evalueert en adviseert over bestuurlijke samenwerking, onderzoekt spanningen tussen de representatieve en participatieve democratie en begeleidt overheden bij het implementeren van effectieve participatie in hun organisatie, vraagstuk of programma.

Ook hebben we in de opdrachten die we doen oog voor de democratische legitimiteit van het onderzoek of advies zelf. Elk vraagstuk waar de overheid zich mee bezighoudt, heeft immers impact op het demos.

Gerelateerde onderwerpen

Projecten

Opdrachtgevers

Wij werken voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties.