KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Monitoring

Monitoren is niet alleen het verzamelen van informatie, maar juist ook het zoeken naar verklaringen.

Publieke organisaties willen goed zicht hebben op wat de effecten zijn van hun activiteiten en beleid. Via structurele monitoring kan in kaart worden gebracht of publieke organisaties ‘op weg zijn’ om de doelen van hun activiteiten en beleid te halen. In onze ogen zit daarbij de meerwaarde niet alleen in het verzamelen van de resultaten, maar vooral in het analyseren en verklaren van die resultaten. Op basis van die verklaringen kunnen publieke organisaties het beleid en de activiteiten tussentijds aanscherpen.

KWINK groep helpt publieke organisaties bij het monitoren van beleid en maatschappelijke vraagstukken. Met onze monitoringscyclus structureren we informatie en bieden we overzicht. Ook helpen wij publieke organisaties met analyse en betekenis geven aan de gemonitorde inzichten. Dit doen we via een reflexieve monitoringscyclus, waarbij we met betrokkenen gezamenlijk analyseren en reflecteren op wat in kaart is gebracht.

Een reflexieve monitoringscyclus leent zich goed voor complexe verandertrajecten, zoals de energietransitie en de woningbouwopgave. In dit soort verandertrajecten is (gedrags)verandering bij veel partijen nodig, zijn veel factoren en indicatoren bepalend voor de beoogde resultaten en verandert de context continu. Juist in die verandertrajecten is het gesprek over de resultaten en het gezamenlijk zoeken naar verklaringen en de juiste aanpassingen essentieel.

Benieuwd hoe wij de reflexieve monitoringscyclus in de praktijk toepassen? Zie dit artikel waarin we dit uitleggen aan de hand van de monitoring van het Toekomstbeeld OV 2040.

Gerelateerde onderwerpen

Projecten

Samenwerking en governance

Goede samenwerking en heldere governance zijn nodig om publieke waarden te realiseren.

Lees meer

Toezicht

Toezicht en handhaving zijn onmisbaar voor het bereiken van de gewenste effecten van beleid.

Lees meer

Mobiliteit

We helpen publieke organisaties bij het balanceren tussen veilige en betrouwbare mobiliteitsoplossingen én een leefbare stad.

Lees meer

Zorg en gezondheid

Publieke organisaties op het gebied van zorg en gezondheid liggen onder een vergrootglas.

Lees meer

Cultuur en media

Wij bieden inzicht, structuur en inspiratie in een sector waar resultaten niet altijd direct tastbaar zijn.

Lees meer

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw en dat vraagt om goed onderbouwd beleid.

Lees meer

Digitale economie en samenleving

Digitale diensten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Lees meer

Democratie en participatie

Democratie en participatie spelen een rol in elk maatschappelijk vraagstuk en elk onderzoek dat daaruit volgt.

Lees meer