KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Monitoring

Publieke organisaties willen impact maken. Monitoring is een voorwaarde om inzicht te krijgen in of dit lukt en om te kunnen bijsturen.

Publieke organisaties willen goed zicht hebben op wat de effecten zijn van hun activiteiten en beleid. Via structurele monitoring kan in kaart worden gebracht of publieke organisaties ‘op weg zijn’ om de doelen van hun activiteiten en beleid te halen. In onze ogen zit daarbij de meerwaarde niet alleen in het verzamelen van de resultaten, maar vooral in het analyseren en verklaren van die resultaten. Op basis van die verklaringen kunnen publieke organisaties het beleid en de activiteiten tussentijds aanscherpen.

KWINK groep helpt publieke organisaties bij het monitoren van beleid en maatschappelijke vraagstukken. Met onze monitoringscyclus structureren we informatie en bieden we overzicht. Ook helpen wij publieke organisaties met analyse en betekenis geven aan de gemonitorde inzichten. Dit doen we via een reflexieve monitoringscyclus, waarbij we met betrokkenen gezamenlijk analyseren en reflecteren op wat in kaart is gebracht.

Een reflexieve monitoringscyclus leent zich goed voor complexe verandertrajecten, zoals de energietransitie en de woningbouwopgave. In dit soort verandertrajecten is (gedrags)verandering bij veel partijen nodig, zijn veel factoren en indicatoren bepalend voor de beoogde resultaten en verandert de context continu. Juist in die verandertrajecten is het gesprek over de resultaten en het gezamenlijk zoeken naar verklaringen en de juiste aanpassingen essentieel.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten

Cultuur en media

Nederland is gebaat bij een bloeiende culturele sector en een vitaal medialandschap.

Lees meer

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw en dat vraagt om goed onderbouwd beleid.

Lees meer

Digitale en fysieke infrastructuur

Infrastructuur is de ruggengraat van de Nederlandse samenleving en economie.

Lees meer

Nieuwe democratie

Democratie speelt een rol in elk maatschappelijk vraagstuk en elk onderzoek dat daaruit volgt.

Lees meer