KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Thema

Toezicht

Toezicht en handhaving zijn onmisbaar voor het bereiken van de gewenste effecten van beleid.

Start onderzoek

Beleid en wetgeving worden gemaakt en uitgevoerd om gewenste maatschappelijke effecten te bereiken. Vervolgens is toezicht nodig op de uitvoering van het beleid. En toezicht op de naleving van wettelijke plichten door burgers, bedrijven en andere stakeholders. Toezichthoudende organisaties (zoals de markttoezichthouders en Rijksinspecties) houden toezicht en treden zo nodig handhavend op.

KWINK groep evalueert en monitort het effect van toezicht en handhaving. We onderzochten vele (markt)toezichthouders en inspecties. Ook helpen we toezichthoudende organisaties, met bijvoorbeeld hun strategie, risicogebaseerd toezicht en organisatievraagstukken.

Gerelateerde onderwerpen

Projecten

Opdrachtgevers

Wij werken voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties.