KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Thema

Mobiliteit

We helpen publieke organisaties bij het balanceren tussen veilige en betrouwbare mobiliteitsoplossingen én een leefbare stad.

Start onderzoek

De mobiliteitsoplossingen om ons heen ontwikkelen zich in snel tempo. Van elektrische steps tot deelfietsen, -scooters en -auto’s. Mobiliteit as a Service en groei van taxivervoer door de komst van bestelapps. Het openbaar vervoer vernieuwt zich en maakt zich klaar voor bevolkingsgroei in en rond de grote steden. Tegelijkertijd willen we uitstootvrije, stille, veilige, snelle en betrouwbare mobiliteitsoplossingen. En een leefbare stad.

Wat betekent dat voor de rol en het beleid van (lokale) overheden? Hoe passen deze ontwikkelingen in de brede mobiliteitsvisie? Omarmen we de nieuwe oplossingen? Waar moeten we grenzen stellen? Wat zijn ongewenste effecten? Neem deelfietsen en -scooters, of de opkomst van taxi-apps in de grote steden: welke visie heb je hier als overheid op? Welk beleid is nodig, en hoe monitor je de ontwikkelingen en effecten van je beleid?

KWINK groep helpt bij deze mobiliteitsvraagstukken. We ondersteunen overheden bij het evalueren van hun mobiliteitsbeleid. We adviseren bij het opstellen van nieuw beleid. We organiseren inspraak- en consultatiebijeenkomsten in de aanloop naar nieuw beleid. We ontwikkelen monitors en voeren deze uit. En we evalueren beleid en samenwerkingsprogramma’s op het gebied van mobiliteit.

Gerelateerde onderwerpen

Projecten

Opdrachtgevers

Wij werken voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties.