KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Adviseur

Ruben Pilon

Ruben is adviseur bij KWINK groep. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in gecompliceerde vraagstukken waarin verschillende disciplines samenkomen. Ruben hoopt bij te dragen aan het versterken van het openbaar bestuur met zijn analytisch vermogen en creativiteit om tot oplossingen te komen.

Achtergrond

Ruben heeft zowel een bedrijfskundige (Transport & Supply Chain Management) als een filosofische (Filosofie voor Cultuur en Bestuur) opleiding afgerond. Deze combinatie helpt hem om een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Met name de studie filosofie heeft hem geïnteresseerd voor verhouding tussen burger en overheid. 

Ruben is eerder werkzaam geweest bij een ander adviesbureau voor de publieke sector. Hij heeft daar ervaring opgedaan met projecten in een politiek-bestuurlijke context. Zo heeft hij onder andere meegewerkt aan het uitvoeren van evaluatieonderzoeken, waaronder het uitvoeren van twee raadsenquêtes in Amsterdam en Den Haag. Daarnaast heeft hij geadviseerd bij het formuleren van beleidsdoelstellingen, zoals ondersteuning bij de totstandkoming van de cao-beroepsgoederenvervoer. Bij KWINK bouwt Ruben voort op deze eerdere ervaringen en expertises.