KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Partner

Annelies Dijkzeul

Annelies richtte KWINK groep in 2007 op, samen met Bill van Mil en Maarten Noordink. Ze studeerde Technische Bestuurskunde aan de TU Delft en werkte hiervoor bij de Raad voor Natuur- en Milieuonderzoek (RMNO) en Berenschot.

Achtergrond

Annelies werkte voor nagenoeg alle ministeries en voor veel decentrale overheden, grote uitvoeringsorganisaties en adviesorganen. Ze heeft jarenlange ervaring als adviseur, evaluator en onderzoeker. Deze ervaring heeft zij in uiteenlopende sectoren opgedaan, vooral op het gebied van publieke gezondheid, mobiliteit en cultuur. De adviesopdrachten die Annelies uitvoert zijn met name gericht op het evalueren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid of organisaties, en op visieontwikkeling en communicatie.

Daarnaast heeft Annelies ook ruime ervaring als (interim) procesbegeleider en projectleider. De variëteit in sectoren en opdrachten waarin Annelies werkzaam is, stelt haar in staat om inzichten en ervaringen met betrekking tot het begeleiden van processen en het aansturen van stakeholders met uiteenlopende belangen toe te passen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten