KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Inhuur

Adviseurs van KWINK groep bieden een frisse blik en werken zelfstandig en zorgvuldig. 

Adviseurs van KWINK groep bieden een frisse blik en werken zelfstandig en zorgvuldig.

Soms is er binnen uw organisatie te weinig tijd of expertise om een taak op te pakken. Het inhuren van een adviseur van KWINK groep kan u op zo’n moment helpen. Onze adviseurs:

  • Zijn sterk in het structureren van veel informatie en meningen, en kunnen dit omzetten in heldere en goed geschreven agenda’s, raadsbrieven of andere stukken.
  • Kunnen processen van begin tot eind begeleiden en uitvoeren, inclusief het organiseren van de benodigde participatie of consultatie.
  • Werken zelfstandig en zorgvuldig, waardoor u wordt ontzorgd.

Wij hebben adviseurs op verschillende niveaus: van ervaren project- en programmaleiders tot sterke junior adviseurs die bijvoorbeeld een secretarisrol kunnen vervullen.

Gerelateerde onderwerpen

Projecten

In goed gezelschap

Opdrachtgevers

We ondersteunden nagenoeg alle ministeries, meer dan de helft van de provincies, vele grote en kleine gemeenten en tal van uitvoeringsorganisaties, zbo’s, agentschappen en maatschappelijke organisaties. Hier een selectie.

Samenwerking en governance

Goede samenwerking en heldere governance zijn nodig om publieke waarden te realiseren.

Lees meer

Toezicht

Toezicht en handhaving zijn onmisbaar voor het bereiken van de gewenste effecten van beleid.

Lees meer

Mobiliteit

We helpen publieke organisaties bij het balanceren tussen veilige en betrouwbare mobiliteitsoplossingen én een leefbare stad.

Lees meer

Zorg en gezondheid

Publieke organisaties op het gebied van zorg en gezondheid liggen onder een vergrootglas.

Lees meer

Cultuur en media

Wij bieden inzicht, structuur en inspiratie in een sector waar resultaten niet altijd direct tastbaar zijn.

Lees meer

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw en dat vraagt om goed onderbouwd beleid.

Lees meer

Digitale economie en samenleving

Digitale diensten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Lees meer

Democratie en participatie

Democratie en participatie spelen een rol in elk maatschappelijk vraagstuk en elk onderzoek dat daaruit volgt.

Lees meer