KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Thema

Cultuur en media

Nederland is gebaat bij een bloeiende culturele sector en een vitaal medialandschap.

Start onderzoek

Nederland is gebaat bij een bloeiende culturele sector en een vitaal medialandschap.

Cultuur en media zijn meer dan alleen een vrijetijdsbesteding. Ze zijn van grote betekenis voor de samenleving. Cultuur en media zorgen voor verbinding, dragen bij aan individuele ontplooiing en bieden inspiratie. Denk aan die kunstexpositie die je op een andere manier naar de wereld laat kijken. Dat televisieprogramma waar iedereen het bij de koffieautomaat over heeft. Het cursusaanbod van bibliotheken en cultuurhuizen. Of de troost die mensen kunnen vinden in online contact met lotgenoten.

De cultuur- en mediasector omvat onder andere musea, theaters, bibliotheken en omroepen. Maar ook overheden die verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid en vele kennisinstellingen en netwerken.

KWINK groep biedt inzicht en structuur in een sector waarin resultaten niet altijd tastbaar zijn.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten

IN GOED GEZELSCHAP

Opdrachtgevers

Wij werken voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties. Hier een selectie van onze opdrachtgevers binnen het thema cultuur en media.