KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Thema

Samenwerking en governance

Goede samenwerking en heldere governance zijn nodig om publieke waarden te realiseren.

Start onderzoek

Er is momenteel veel aandacht voor het functioneren van publieke (uitvoerings)organisaties. Hierbij is de nadruk op doelmatigheid aan het verschuiven naar een nadruk op publieke waarden. Deze verschuiving vraagt ook om een andere invulling van de governance.

Uitvoeringsorganisaties hebben bijvoorbeeld veel kennis over hoe beleid in de praktijk uitpakt, maar deze signalen worden niet altijd goed opgepakt door beleidsmakers. Ook leven er vaak verschillende verwachtingen over de gewenste rolinvulling. Soms staan afspraken wel op papier, maar wordt in de praktijk anders gehandeld.

Heldere afspraken over behoeften en verwachtingen over en weer zijn nodig, om effectief samen te werken aan de realisatie van publieke waarden.

Wij onderzoeken hoe governancerelaties functioneren én helpen organisaties om de samenwerking in governancerelaties te versterken.

Gerelateerde onderwerpen

Projecten

Opdrachtgevers

Wij werken voor de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en tal van maatschappelijke organisaties.