KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Evaluatie en onderzoek

Wij geloven dat gedegen onderzoek aan de basis staat van goed beleid.

Om te weten of beleid effectief is, laten overheden en organisaties evaluaties of beleidsonderzoek uitvoeren. Evalueren is een essentieel onderdeel van een beleidscyclus. Door te evalueren weet je of er iets terecht is gekomen van de plannen van de organisatie of het beleid.

Evalueren gaat niet alleen over verantwoorden, maar biedt ook de mogelijkheid om te leren voor de toekomst. Wat kunnen we leren van de afgelopen periode? Hoe kunnen we onze impact vergroten? Hoe kunnen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid worden verhoogd? Beleidsonderzoek, zoals inventarisaties, toekomstverkenningen, monitors en impactanalyses, geeft inzicht in verwachte resultaten, op basis waarvan beleid al bij het ontwerp of gedurende de looptijd kan worden aangescherpt.

KWINK groep is expert op het gebied van evaluatieonderzoek en beleidsonderzoek in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen. Met onze bewezen onderzoeks- en evaluatiemethodieken komen we steeds in nieuwe werelden terecht. Van grote toezichthouders en uitvoeringsorganisaties tot instrumenten voor burgerparticipatie en cultuursubsidies.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten

Cultuur en media

Nederland is gebaat bij een bloeiende culturele sector en een vitaal medialandschap.

Lees meer

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw en dat vraagt om goed onderbouwd beleid.

Lees meer

Digitale en fysieke infrastructuur

Infrastructuur is de ruggengraat van de Nederlandse samenleving en economie.

Lees meer

Nieuwe democratie

Democratie speelt een rol in elk maatschappelijk vraagstuk en elk onderzoek dat daaruit volgt.

Lees meer

In goed gezelschap

Opdrachtgevers

We ondersteunden nagenoeg alle ministeries, meer dan de helft van de provincies, vele grote en kleine gemeenten en tal van uitvoeringsorganisaties, zbo’s, agentschappen en maatschappelijke organisaties. Hier een selectie.