KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Evaluatie en onderzoek

Evaluaties zijn essentieel voor goed beleid.

Zonder te evalueren weet je niet of er iets terecht is gekomen van de plannen van een organisatie. Of weet niemand of de doelen van een wet of nieuw beleid behaald zijn. Zonder deze kennis kan er ook niet bijgestuurd worden. Evalueren is daarom een essentieel onderdeel van de beleidscyclus.

Een evaluatie kan heel groots opgezet worden, maar kan ook klein zijn. Kwantitatief of kwalitatief ingestoken. Wettelijk verplicht, of vanuit eigen beweging. Onze visie is dat hoe dan ook bij alle evaluaties niet verantwoorden, maar leren centraal zou moeten staan. Ook zoeken wij in al onze evaluaties naar manieren om de mensen die geraakt worden door de organisatie of het beleid te betrekken. Tot slot geloven wij dat evalueren maatwerk is.

KWINK groep is expert op het gebied van evaluatieonderzoek en beleidsonderzoek in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen. We zijn continue bezig om onze evaluatiemethodieken te verbeteren. Met onze bewezen onderzoeks- en evaluatiemethodieken komen we steeds in nieuwe werelden terecht. Van grote toezichthouders en uitvoeringsorganisaties tot instrumenten voor burgerparticipatie en cultuursubsidies.

Gerelateerde onderwerpen

Projecten

In goed gezelschap

Opdrachtgevers

We ondersteunden nagenoeg alle ministeries, meer dan de helft van de provincies, vele grote en kleine gemeenten en tal van uitvoeringsorganisaties, zbo’s, agentschappen en maatschappelijke organisaties. Hier een selectie.

Samenwerking en governance

Goede samenwerking en heldere governance zijn nodig om publieke waarden te realiseren.

Lees meer

Toezicht

Toezicht en handhaving zijn onmisbaar voor het bereiken van de gewenste effecten van beleid.

Lees meer

Mobiliteit

We helpen publieke organisaties bij het balanceren tussen veilige en betrouwbare mobiliteitsoplossingen én een leefbare stad.

Lees meer

Zorg en gezondheid

Publieke organisaties op het gebied van zorg en gezondheid liggen onder een vergrootglas.

Lees meer

Cultuur en media

Wij bieden inzicht, structuur en inspiratie in een sector waar resultaten niet altijd direct tastbaar zijn.

Lees meer

Klimaat en energie

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze eeuw en dat vraagt om goed onderbouwd beleid.

Lees meer

Digitale economie en samenleving

Digitale diensten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Lees meer

Democratie en participatie

Democratie en participatie spelen een rol in elk maatschappelijk vraagstuk en elk onderzoek dat daaruit volgt.

Lees meer