KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) afgerond en naar de Kamer

KWINK groep voerde onlangs de evaluatie van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) uit. Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister van Financiën op het gebied van vakbekwaamheid van financiële dienstverleners. We onderzochten de doeltreffendheid, doelmatigheid en governance van het CDFD. Ook onderzochten we of de juridische en organisatorische ophanging van het CDFD voldoende toekomstbestendig is. Het onderzoek is onlangs met de Kamer gedeeld.

3 juni 2024

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD)

Om te mogen adviseren moeten adviseurs in de financiële dienstverlening adviesbevoegd zijn. Dat betekent dat zij moeten beschikken over een adviesbevoegdheid, aangetoond middels een diploma met betrekking tot de beroepskwalificatie waarover zij adviseren. Daartoe is een vakbekwaamheidsstelsel ingericht. 

De Minister van Financiën is verantwoordelijk voor het vakbekwaamheidsstelsel. Het CDFD adviseert en ondersteunt de Minister daarbij. Het CDFD heeft drie taken: advisering over eind- en toetstermen, het inhoudelijk beheer van de centrale examenbank en erkenning van en toezicht op exameninstituten. Het bestaat uit vijf collegeleden. Zij worden ondersteund door een stafbureau.  

Het evaluatieonderzoek naar CDFD

Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: de evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het CDFD en het onderzoek naar de juridische ophanging. Voor het evaluatieonderzoek voerden we verschillende onderzoeksmethoden uit: zo bestudeerden we documenten en voerden een groot aantal gesprekken. Ook voerden we, in samenwerking met onze associates Daniëlle Kortleve en Paul van Dijk, een juridische analyse uit naar de huidige ophanging van de organisatie. Op basis van het onderzoek hebben we conclusies geformuleerd en aanbevelingen gedaan. We verwijzen graag naar het rapport voor de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen. 

Reactie van de minister

De minister van Financiën heeft ook een appreciatie gegeven van de evaluatie. Daarin geeft de minister onder andere aan ‘Ik ben verheugd over en herken deze positieve evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de taakuitoefening door het CDFD.’ Verder gaat de minister in op de aanbevelingen die we hebben gedaan ten aanzien van de verbeterpunten en juridische vraagstukken. 

Ook het CDFD heeft gereageerd op ons rapport. In de reactie geeft het CDFD aan hoe zij met de aanbevelingen om zullen gaan. Verder geeft het CDFD aan: ‘Het proces van de evaluatie hebben wij ervaren als deskundig, zorgvuldig en open. Daarom dank aan de onderzoekers en waardering voor hun aanpak.’ 

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring met evaluatieonderzoek van publieke organisaties in de financiële sector. Zo evalueerden we onder meer het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB). 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten