KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep voert evaluatie programma Integrated Pest Management knaagdierbeheersing uit

KWINK groep is begonnen met de evaluatie van het programma Integrated Pest Management (IPM) knaagdierbeheersing in opdracht van vier ministeries (IenW, BZK, LNV en VWS). Het programma heeft als doel om gezondheidsproblemen, economische schade en ander overlast door muizen en ratten te voorkomen, waarbij er rekening wordt gehouden met dierenwelzijn en milieu.

8 april 2024

Integrated Pest Management

IPM is een ‘nieuwe’ aanpak in het voorkomen van overlast door knaagdieren. IPM beperkt het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (zogenaamde rodenticiden). Dat is belangrijk omdat deze middelen (ook) giftig zijn voor mens en dier en bovendien een negatieve impact hebben op het milieu. Tevens treedt resistentie op, wat ook onwenselijk is. De IPM-aanpak voor knaagdierbeheersing verkleint het risico dat bestrijdingsmiddelen in voeding terechtkomen. Hierdoor draagt de aanpak bij aan de voedselveiligheid.

De IPM-aanpak bestaat uit vier stappen: 

  1. Monitoring (zicht houden op knaagdieren);
  2. Habitat management;
  3. Niet-chemische bestrijding (mechanische bestrijding); 
  4. Chemische bestrijding.  

Programma IPM knaagdierbeheersing

Om de IPM-aanpak te stimuleren is in 2021 het Programma IPM-knaagdierbeheersing van start gegaan.   

Het programma IPM-knaagdieren richt zich op drie programmadoelen, namelijk: 

  • Het vergroten van de bekendheid van de IPM-aanpak; 
  • Het verminderen van de afname van milieubelasting door gebruik van rodenticiden;
  • Een effectievere behandeling van lokale uitbraken.

Voor het realiseren van deze programmadoelen zijn verschillende werkgroepen opgericht. In deze werkgroepen werken betrokkenen van organisaties uit het hele veld samen. Het programma loopt eind 2024 af.

Evaluatieopzet

De evaluatie richt zich op drie onderdelen:  

  • Het in kaart brengen van de stand van zaken op de verschillende programmadoelen;  
  • Het in kaart brengen wat het programma IPM-knaagdierbeheersing concreet heeft opgeleverd; 
  • Het formuleren van lessen en aandachtspunten voor de continuering van de IPM-aanpak wanneer het programma afloopt.  

Voor de evaluatie maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden. Zo analyseren we data uit bijvoorbeeld de Rattenmonitor en eerder uitgevoerde studies. Daarnaast voeren we gesprekken met een groot aantal stakeholders.  

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten