KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

In het Klimaatakkoord zijn ambitieuze doelen gesteld over de uitstoot van CO2 in 2030 en 2050. Daarbij is het belang van de verduurzaming van vastgoed de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden, helemaal met de stijging van de energieprijzen. Om deze maatschappelijke sectoren te ondersteunen in hun verduurzamingsopgave, hebben in 2019 de ministeries van BZK, EZK, VWS en OCW een kennis- en innovatieplatform opgericht. Het Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed wordt na vier jaar door KWINK groep geëvalueerd om te kijken of de doelen bereikt zijn.

4 oktober 2023

Het platform

Binnen het Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (KIP-MV) bundelen kennispartijen van de sectoren zorg, sport, monumenten, musea, onderwijs en gemeenten hun krachten en wisselen ze informatie, voorbeelden, kennis en innovaties uit. De twee doelstellingen van het platform zijn:

  1. Vraag- en kennisarticulatie met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed tot stand brengen
  2. Samenwerking en synergie tussen de sectoren tot stand brengen

De evaluatie van het KIP-MV

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft KWINK groep gevraagd de doeltreffendheid van het KIP-MV te evalueren. Met de evaluatie wil KWINK groep in kaart brengen hoe het platform verloopt en welke verbeteringen mogelijk zijn. Daarvoor onderzoekt KWINK in de eerste plaats in hoeverre het platform erin geslaagd is de kennis- en vraagarticulatie met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed tot stand te brengen en in hoeverre dankzij het platform samenwerking tussen de sectoren tot stand is gebracht. Op basis hiervan worden verbetermogelijkheden voor de toekomst geïdentificeerd.

Ervaring van KWINK

KWINK groep heeft veel ervaring met het evalueren van projecten op het gebied van duurzaamheid. Zo evalueerde we in 2022 het Programma Aardgasvrije Wijken, en voerden we de evaluatie van het MRA Warmte Koude programma uit. Ook voerden we eerder een evaluatie van een andere kennisplatform (Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid).  

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten