KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Energiedienstenbedrijf Gooi en Vecht openbaar

Hoe zorg je als regio dat je 4.000 woningen per jaar verduurzaamt? De gebouwde omgeving in regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes bestaat uit circa 115.000 woningen en 30.000 bedrijven. Veel van deze huizen en bedrijfspanden zijn (nog) niet energiezuinig. De opgave voor de regio is om circa 4.000 woningen per jaar te verduurzamen. Vanuit deze opgave hebben de regiogemeenten gezamenlijk in december 2020 het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vecht opgericht. De financiering van het Energiedienstenbedrijf liep tot 1 januari 2024, daarna moet het op eigen benen komen te staan. In opdracht van de regio voerde KWINK groep een evaluatie uit van het traject sinds de oprichting.

9 januari 2024

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vecht

De regiogemeenten (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren) constateerden dat de aanpak voor de warmtetransitie in de regio versplinterd was en gezamenlijke coördinatie miste. De opdracht aan het Energiedienstenbedrijf was om deze situatie te verbeteren, door huiseigenaren één aanpak en begeleiding te bieden om in één keer van het gas af te gaan. Hiervoor moest het Energiedienstenbedrijf de samenwerking stroomlijnen tussen de ketenpartners, waaronder bedrijven, energiecoöperaties en kennisinstellingen.

De evaluatie

In deze evaluatie reflecteerden we op de opdracht, opzet, rolopvatting, samenwerking en resultaten van het Energiedienstenbedrijf. Daarvoor hebben we via een documentanalyse en interviews de feiten, ervaringen en percepties van betrokkenen ten aanzien van het Energiedienstenbedrijf in kaart gebracht. We keken hiervoor naar de volgende onderwerpen:

  • Doelen en ambities
  • Werkwijze, diensten en organisatie
  • Resultaten en effecten

Ook zochten we naar verklaringen voor de resultaten van het Energiedienstenbedrijf. Hiervoor baseerden we ons op verklaringen die gesprekspartners noemden, maar keken we ook naar bredere, contextuele factoren die de doeltreffendheid van het Energiedienstenbedrijf beïnvloeden. Op die wijze zetten we het verloop en de resultaten van het Energiedienstenbedrijf af tegen de context van de bredere warmtetransitie.

Conclusies

Vooraf constateren we dat de evaluatie en conclusies in het licht van de complexiteit van de energie- en warmtetransitie moeten worden gezien. Overal in Nederland zien we dat de energietransitie een lange adem vraagt en zich kenmerkt door onzekerheden en afhankelijkheden van allerlei partijen én van wetgeving en techniek. Ook zien we dat tussenstappen nodig zijn, maar effecten en daarmee doeltreffendheid moeilijk te meten zijn.

Ook bij het Energiedienstenbedrijf constateren we dat er nog beperkt zichtbare resultaten zijn. Het Energiedienstenbedrijf is erin geslaagd een totaalaanpak in de markt te zetten, die aanvullend is op de enkelvoudige maatregelen die al bestonden. Dit kan in de toekomst een bijdrage gaan leveren aan de verduurzamingsopgave. Echter, de huidige conversiegraad is lager dan beoogd en de keten is nog niet gestroomlijnd. Wel concluderen we dat de doelstelling van het Energiedienstenbedrijf relevant is en blijft en dat marktfalen nog altijd aan de orde is. De vraag is echter of de ambitie van een totaalaanpak nog past bij de visie en prioriteiten van alle betrokken partijen.

De resultaten van de evaluatie zijn opgenomen in een rapport. Daarnaast hebben we een presentatie gegeven aan de wethouders van de betrokken gemeenten in de regio over de hoofdconclusies van de evaluatie.

Benieuwd naar het rapport en de vervolgacties? Lees het via deze link!

Ervaring met onderzoek in de energie- en warmtetransitie

KWINK groep heeft veel ervaring met onderzoeken op het gebied van de klimaattransitie. Zo evalueerden we samen met Rebel in 2022 het Programma Aardgasvrije Wijken, nadat we in 2020 al de tussentijdse evaluatie van het PAW uitvoerden. Verder evalueerden we het MRA Warmte Koude programma en deden we onderzoek naar participatie bij hernieuwbare energie op land

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten