KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Beleidsevaluatie Wibon gedeeld met de Kamer

KWINK groep voerde in 2023 de beleidsevaluatie uit van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In dit onderzoek beoordelen we de doeltreffendheid en doelmatigheid uit van de Wibon in de periode 2018-2023. Begin deze maand deelde de minister het rapport met de Kamer.

29 november 2023

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon)

De Wibon vormt het wettelijke kader voor informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders. Hiermee beoogt de minister van Economische Zaken en Klimaat met de Wibon het aantal graafschades aan kabels en leidingen als gevolg van graafwerkzaamheden te verminderen. De Wibon is in 2018 ingegaan, en is de opvolger van de Wion.

Beleidsevaluatie Wibon

Het doel van de beleidsevaluatie was om de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de Wibon te toetsen voor bovengenoemd beleidsdoel, over de periode 2018-2023. Op basis van conclusies over de doelmatigheid en doeltreffendheid hebben we aanbevelingen geformuleerd om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de WIBON, de uitvoering, het toezicht en de naleving door de sector (opdrachtgevers, grondroerders en netbeheerders) te versterken. Hiervoor hebben we onder andere in kaart gebracht welke factoren in positieve en negatieve zin bijdragen aan het voorkomen of reduceren van graafschade.

Voor het onderzoek hebben we verschillende onderzoeksmethoden toegepast: we hebben documenten bestudeerd, data geanalyseerd, interviews gevoerd, verschillende werkbezoeken gedaan en dialoogsessie gehouden.

Het rapport bevat een uitvoerige analyse van de naleving van de verschillende wettelijke verplichtingen voor alle betrokken partijen in de graafsector. Het rapport met conclusies en aanbevelingen is hier te lezen.

Reactie van de minister

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, heeft in een kamerbrief gereageerd op de beleidsevaluatie. Daarin concludeert zij: ‘Ik herken mij in de overkoepelende conclusie uit de evaluatie dat de Wibon zowel doeltreffend als doelmatig is. […] Tegelijkertijd concluderen de onderzoekers dat er ruimte is voor verdere reductie door de naleving van de Wibon te verbeteren, de Wibon te versterken en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen in de graafketen te versterken. […] Zoals geschetst in de bevindingen zijn er aanknopingspunten om dit te realiseren door aanpassing van wet- en regelgeving. Nadere uitwerking van beleid als antwoord op de geschetste probleemstellingen in deze brief is nog vereist en aan een volgend kabinet.’

Eerdere beleidsevaluaties van de Wion

KWINK groep voerde ook in 2013 de beleidsevaluatie van de Wion (de voorganger van de Wibon) uit.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten