KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep voert, in samenwerking met Rebel Group, de beleidsdoorlichting artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid uit.

Onlangs is KWINK groep, in samenwerking met Rebel group, gestart met een nieuw project in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: de beleidsdoorlichting van artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid.
Elke vier tot zeven jaar worden begrotingsartikelen van de verschillende ministeries geƫvalueerd in een beleidsdoorlichting. Door middel van de beleidsdoorlichting wordt verantwoording afgelegd aan de Tweede Kamer.

27 november 2023

Artikel 14: Wegen en Verkeersveiligheid

De algemene doelstelling van artikel 14 zoals geformuleerd in de Rijksbegroting is al volgt: “Het ministerie van IenW streeft ernaar om weggebruikers zo veilig, betrouwbaar en duurzaam mogelijk van A naar B te laten reizen.”

Tijdens de beleidsdoorlichting wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid van artikel 14 in de periode 2016-2022 in beeld gebracht. Om dat beeld te krijgen, inventariseert KWINK groep onder meer de doelstellingen van het beleid, de eventuele streefwaarden en indicatoren, de ingezette beleidsinstrumenten, de uitgaven en de evaluatieonderzoeken die in de periode 2016-2022 zijn uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de instrumenten en/of uitgaven.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van beleidsdoorlichtingen van artikelen en onderwerpen van de Rijksbegroting. Zo heeft KWINK groep in de afgelopen jaren o.a. de volgende beleidsdoorlichtingen uitgevoerd:

Eerder schreef KWINK groep op basis van de resultaten van afgeronde beleidsdoorlichtingen een artikel met lessen voor overheden die beleid maken en uitvoeren. Dat artikel is hier te vinden.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten