KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep onderzoekt impact voorstel EU-verordening circulariteit automobielsector op OV-voertuigen

Op 13 juli 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening ter verbetering van de circulariteit van de automobielsector. Op grond van het voorstel ontstaan gemoderniseerde richtlijnen en maatregelen voor autofabrikanten, over bijvoorbeeld het vervangen en verwijderen van onderdelen gedurende de levensduur van voertuigen. KWINK groep verkent, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, de impact van deze voorgestelde verordening voor de vereisten aan OV-voertuigen.

25 september 2023

Circulariteit vormt een belangrijke pijler voor de OV-sector van de toekomst. Een van doelen in de Contourennota Toekomstbeeld OV 2040 betreft het volledig emissievrij en circulair maken van de OV-sector. Verschillende stakeholders binnen de OV-sector zijn momenteel bezig om afspraken te maken over circulariteit. 

Het voorstel voor een nieuwe EU-verordening heeft mogelijk invloed op de afspraken die stakeholders binnen de OV-sector maken over circulariteit. KWINK groep is door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat gevraagd om de mogelijke impact van dit voorstel voor de EU-verordening te onderzoeken.  

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Allereerst brengen we in kaart wat de voorgestelde verordening ter verbetering van de circulariteit van de automobielsector inhoudt en hoe het wetgevingsproces eruit ziet. Vervolgens onderzoeken we wat de consequenties van deze verordening (kunnen) zijn voor OV-voertuigen in Nederland. Voor het onderzoek bestuderen we het voorstel en andere relevante wet- en regelgeving en spreken we met verschillende stakeholders uit de OV-sector.  

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring met onderzoek in de OV-sector. Eerder heeft KWINK groep een inventarisatie van circulariteit in de OV-sector uitgevoerd en heeft KWINK het Toekomstbeeld OV 2040 kwantitatief en reflexief gemonitord.  

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten