KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Zbo-evaluatie van IBKI afgerond en naar de Kamer

In 2023 evalueerde KWINK groep IBKI in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). IBKI is het zelfstandig bestuursorgaan dat rijinstructeurs en apk-keurmeesters examineert en certificeert. In deze evaluatie hebben we onderzocht of IBKI die taken doeltreffend en doelmatig uitvoert. Het rapport is deze week met de Kamer gedeeld.

8 december 2023

IBKI

IBKI is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). IBKI examineert rijinstructeurs (voortkomend uit de Wet rijonderricht motorrijtuigen) en APK-keurmeesters, Tachograaftechnici en LPG-technici (voortkomend uit de Wegenverkeerswet). Beide wetten zijn gericht op het vergroten van de verkeersveiligheid, en hierin zou IBKI ook een bijdrage (moeten) leveren aan de verkeersveiligheid.  

Zbo-evaluatie

De Kaderwet zbo’s, artikel 39 bevat de verplichting: ‘Onze Minister zendt elke vijf jaar een verslag aan beide kamers der Staten-Generaal ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan.’ Zodoende hebben we de doeltreffendheid en de doelmatigheid beoordeeld over de periode 2018-2022. Tevens hebben de opvolging van de aanbevelingen van vorige evaluatie, de governance en de toekomstbestendigheid van IBKI onderzocht.  

Voor het onderzoek hebben we een mixed-methods aanpak gehanteerd. Zo bestudeerden we documenten, voerde we een data-, stakeholder- en media-analyse uit, hielden we een werkbezoek en hielden we interviews met IBKI, IenW en een breed palet aan externe stakeholders.

Conclusies van de evaluatie

In het rapport wegen we verschillende verzamelde feiten, cijfers en opvattingen. Op basis daarvan hebben we conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Op hoofdlijnen concluderen we dat IBKI doeltreffend functioneert en dat er indicaties zijn dat de doelmatigheid is toegekomen. Tegelijkertijd zien we ook nog verbeterpotentieel: in het rapport formuleren we zeven aanbevelingen, gericht aan zowel IBKI als IenW (als opdrachtgever en als eigenaar). Voor de gedetailleerdere conclusies verwijzen wij u graag naar het rapport. 

Reactie van de minister

Minister Harbers van IenW heeft middels een Kamerbrief gereageerd op de evaluatie. Daarin concludeert de minister: Het ministerie kan zich vinden in de constateringen van KWINK over de evaluatieperiode. Het ministerie waardeert zowel de ontwikkeling van IBKI als de stabiliteit van de organisatie in de evaluatieperiode. De aanbevelingen van KWINK geven goede handvatten om zowel IBKI als de relatie met het ministerie in de toekomst verder te ontwikkelen.’  

Ervaring KWINK groep met zbo-evaluaties

KWINK groep voerde afgelopen jaren veel zbo-evaluaties uit. Zo evalueerde we onder andere het Centraal Bureau van de Statistiek, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Bank en de Kansspelautoriteit, en evalueren we momenteel het Commissariaat voor de Media. Twee jaar geleden schreven we een artikel over lessen uit vijftien zbo-evaluaties 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten