KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

In gesprek met stakeholders over de toekomst van het Bredase taxibeleid

In 2019 heeft de gemeente Breda een taxiverordening ingesteld. Deze verordening houdt in dat taxichauffeurs die op de standplaatsen willen staan, een gemeentelijke vergunning en bijbehorend keurmerk moeten hebben. De eerste vergunningen lopen volgend jaar af. De gemeente Breda heeft daarom KWINK groep gevraagd een evaluatie uit te voeren van het taxibeleid. Op basis van de resultaten van de evaluatie is de gemeente onder begeleiding van KWINK groep in gesprek gegaan over de toekomst van het stelsel. Dit deden ze niet alleen met stakeholders zoals beleidsmakers en handhavers, maar ook met taxichauffeurs zelf.

18 september 2023

Evaluatie taxibeleid Breda

De evaluatie richtte zich op de vraag in hoeverre de doelen van Bredase taxibeleid in de periode 2019-2022 bereikt zijn en of de gemeentelijke inzet doelmatig is geweest. Hiervoor hebben we gekeken naar verschillende onderdelen van de taxiverordening en de uitvoering in de praktijk, zoals: wat is de kwaliteit van de huidige taximarkt? Hoe heeft de gemeente haar taken uitgevoerd? Hoe is toezicht en handhaving ingevuld?  

Tijdens het onderzoek bestudeerden we verschillende documenten en cijfers, voerden we gesprekken met betrokkenen bij het beleid en de markt en verzamelden we de ervaringen van taxichauffeurs op twee manieren: we voerden een enquête uit onder alle vergunde taxichauffeurs én we voerden straatonderzoek uit, waarbij we twee taxistandplaatsen in Breda bezochten. 

Op basis van het onderzoek concludeerden we onder andere dat de Bredase taximarkt rustiger is sinds de taxiverordening, maar dat de verordening chauffeurs nog onvoldoende prikkelt om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren. Daarnaast ervaren chauffeurs zelf weinig meerwaarde van het keurmerk. 

Toekomstsessie

De resultaten en aanbevelingen van de evaluatie hebben we gepresenteerd én verder aangescherpt in een toekomstsessie. Hier waren verschillende betrokkenen aanwezig zoals beleidsambtenaren en uitvoerders van het beleid zoals handhaving, het Taxiloket, maar ook verschillende taxichauffeurs. 

De centrale vraag in de sessie was hoe het toekomstige taxibeleid in Breda er uit zou kunnen gaan zien. Tijdens de sessie bespraken we drie scenario’s: 

  1. De taxiverordening behouden en verbeteren
  2. De taxiverordening afslanken 
  3. Helemaal stoppen, geen lokale regels voor taxivervoer 

Uit de sessie kwam onder andere naar voren dat betrokkenen de taxiverordening graag behouden, maar dat substantiële verbeteringen nodig zijn. De sessie stelde betrokkenen in de gelegenheid om op elkaar te reageren, maar zorgde ook voor meer begrip bij de verschillende partijen voor elkaars belangen en uitdagingen. 

Benieuwd naar het rapport en de vervolgacties van het college? Lees het via deze link! 

Ervaring met onderzoek in de taximarkt

KWINK groep heeft veel ervaring met het uitvoeren van onderzoek rondom taxivervoer. Zo evalueerden we eerder het taxibeleid van Amsterdam en van ’s Hertogenbosch, stelden we meermaals de landelijke Taximonitor op en deden we onderzoek naar de financiële gevolgen van Covid-19 op de taximarkt. Daarnaast organiseerden we verschillende consultatiebijeenkomsten voor nieuw taxibeleid in Rotterdam. 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten