KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

KWINK groep evalueert Havenverordening Scheveningen

KWINK groep is gestart met de evaluatie van de Havenverordening Scheveningen in opdracht van de Gemeente Den Haag. De Havenverordening is in april 2023 in werking getreden. Tijdens de behandeling van de verordening is destijds door de gemeenteraad gevraagd om de Havenverordening korte tijd na inwerkingtreding te laten evalueren. KWINK groep geeft daar nu uitvoering aan.

16 april 2024

De Havenverordening Scheveningen 

In 2023 is de Havenverordening uit 2008 geactualiseerd. De Havenverordening 2023 dient ter bevordering van een goed havenbeheer, waaronder de ordening, de veiligheid en het milieu van de haven. De Verordening bevat bijvoorbeeld voorschriften gericht op gebruikers van de haven en geeft de havenmeester instrumenten voor het toezicht daarop.  

Het doel van de nieuwe Verordening is om de balans te borgen tussen veiligheid enerzijds, en functionaliteit van de haven anderzijds. De Verordening is in lijn gebracht met de modelverordening voor havens, die ontwikkeld is door de havens van Rotterdam en Amsterdam. 

Ontwikkelingen in de Scheveningse haven staan bovendien niet stil: afgelopen jaren is er veel woningbouw in de haven bijgekomen, en aankomende jaren zullen daar nog meer woningen bijkomen.  

Opzet van de evaluatie 

Het doel van de evaluatie is om inzicht te bieden in de werking van de Havenverordening en of het nodig is om de Verordening aan te passen. Het accent van de evaluatie ligt daarbij op het veilig werken in de haven en de vraag of met de Verordening een passend evenwicht is gevonden tussen het belang van veiligheid en het belang van functionaliteit van de haven.

Voor de evaluatie maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden. We bestuderen documenten over de Havenverordening en brengen bijvoorbeeld cijfers over het aantal meldingen en inspecties in kaart. Daarnaast brengen we door middel van gesprekken met bij de haven betrokken partijen de ervaringen van stakeholders met de nieuwe Havenverordening in kaart.  

Ervaring met maritieme thema’s  

KWINK groep heeft eerder onderzoek uitgevoerd naar maritieme thema’s. Zo voerden we onlangs in opdracht van het ministerie van IenW de beleidsdoorlichting van artikel 18 Scheepsvaart en Havens van de rijksbegroting uit. Daarbij onderzochten we de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid op het terrein van zeevaart, zeehavens en binnenvaart.  

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten