KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep onderzocht mogelijke impact voorstel EU-verordening circulair OV

KWINK groep onderzocht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat de mogelijke impact van een voorstel voor een EU-verordening op het gebied van circulariteit. Door verschillende partijen wordt momenteel gewerkt aan circulariteitsafspraken in de OV-sector. Resultaten van het onderzoek heeft KWINK groep gedeeld met deze partijen, zodat zij slim kunnen inspelen op Europese wetgeving.

11 december 2023

Ambitie circulair OV 2040

Verschillende partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, OV-autoriteiten, fabrikanten en vervoerders, zijn bezig om afspraken te maken over circulariteit. Hiermee geven zij vorm aan de gezamenlijke ambitie van een emissievrij en circulair OV-sector in 2040, die partijen hebben vastgesteld in Contourennota Toekomstbeeld OV 2040.  

Voorstel circulair OV EU en doel van het onderzoek

Op 13 juli 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening ter verbetering van de circulariteit van de automobielsector. Het voorstel moderniseert bestaande richtlijnen en formuleert eisen voor ontwerp, materiaalgebruik en verwerking van autowrakken. 

De OV-sector werkt aan afspraken op het gebied van circulariteit. Omdat tegelijkertijd vanuit de Europese Unie aan een verordening wordt gewerkt die ook zal gaan gelden voor OV-bussen, is KWINK groep gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijke impact van die verordening kan gaan zijn op de OV-sector. Ook hebben we vooruitgekeken: hoe kan slim op deze verordening worden ingespeeld wanneer de OV-sector circulariteitsafspraken maakt?  

Aanpak KWINK groep

Het onderzoek bestond uit twee delen. Allereerst hebben we het voorstel bestudeerd en uitgewerkt: wat houdt het voorstel precies in? Welke passages zijn wel en niet van toepassing op de OV-sector? Zijn de eisen in het voorstel nieuw of waren ze al opgenomen in eerdere wetgeving? Wanneer wordt het voorstel definitief, en hoe ziet het traject (met inspraak) eruit om tot een definitief voorstel te komen? Hiervoor hebben we het voorstel tot in detail bestudeerd en verschillende gesprekken gevoerd, onder andere met medewerkers van het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat.

Vervolgens hebben we onderzocht welke impact de verordening (mogelijk) kan gaan hebben op de OV-sector. Daarvoor hebben we gesprekken gevoerd met overheden, vervoerders en producenten van materieel. We zijn met hen nagegaan of de eisen in het voorstel voor hen betekenen dat zij (wezenlijk) anders te werk moeten gaan, of de eisen haalbaar zijn voor hen, en of deze set aan eisen voldoende zijn om (gezamenlijk) de transitie naar een circulair OV-systeem te maken.  

Inzichten uit het onderzoek hebben we gedeeld met de partijen die momenteel werken aan de circulariteitsafspraken voor de OV-sector.  

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring met onderzoek in de OV-sector. Eerder heeft KWINK groep een inventarisatie van circulariteit in de OV-sector uitgevoerd en heeft KWINK het Toekomstbeeld OV 2040 kwantitatief en reflexief gemonitord. 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten