KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Handreiking Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie

Zo’n 4 miljoen Nederlanders vinden onvoldoende hun weg in de digitale wereld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft KWINK groep gevraagd de Handreiking Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie op te stellen. De handreiking heeft als doel om gemeenten, die aan de slag willen met de Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie, handvatten te geven voor de werkpraktijk. Dit om inwoners digitaal vaardig en bewust te maken. Zo wordt getracht de digitale kloof te verkleinen. 

22 mei 2023

Aanleiding en doel  

De Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie moet zorgen dat inwoners met een digitale achterstand in beeld komen. Vervolgens met een passende aanpak begeleid worden en weten dat zij bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) terecht kunnen. Dit is een project van de VNG en de Alliantie Digitaal Samenleven (ADS). 

Aanpak opstellen handreiking Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie

KWINK groep stelt door middel van bronnenonderzoek, interviews en werkbezoeken de handreiking op. Wilt u een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Janine Mulder (jmulder@kwinkgroep.nl). 

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring met het opstellen van handreikingen. Zo stelden we eerder de Handreiking Informatiepunten Digitale Overheid opgesteld voor VNG en de Handreiking laaggeletterdheid in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven. 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten