KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep voert de effectmeting van de Zorgverzekeringslijn uit

Maak kennis met de Zorgverzekeringslijn! De Zorgverzekeringslijn is onderdeel van de SKGZ en is hét expertisecentrum voor de aanpak van financiële zorgverzekeringsproblemen. De Zorgverzekeringslijn wil bijdragen aan een goede toegang tot de zorg. Financiële zorgverzekeringsproblemen, zoals betalingsproblemen en onverzekerd zijn belemmeren vaak deze toegang. Hiertoe verleent de Zorgverzekeringslijn een aantal diensten, waaronder het beantwoorden van vragen van consumenten en hulpverleners en het geven van voorlichting over zorgverzekeringsproblematiek aan professionals en vrijwilligers. De Zorgverzekeringslijn heeft KWINK groep ingeschakeld om het effect van de dienstverlening op een aantal onderdelen te meten.

27 juni 2023

Achtergrond en doel van de effectmeting

In 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een evaluatie uitgevoerd om te beoordelen of de dienstverlening van de Zorgverzekeringslijn nog steeds relevant is. Ze wilden weten of de subsidie die VWS aan de SKGZ verleent, nog steeds zinvol is gezien de veranderingen in de buitenwereld. Uit de evaluatie bleek dat voorlichting en advies nog steeds belangrijk zijn om problemen te voorkomen met betrekking tot mensen die onverzekerd zijn of betalingsachterstanden hebben. De Zorgverzekeringslijn wil bijdragen aan oplossingen binnen ons complexe zorgsysteem om op die manier de toegang tot de zorg te bevorderen. De evaluatie benadrukte ook dat de kracht van de Zorgverzekeringslijn ligt in hun brede kennis en expertise, en de verbinding met armoede, schulden en gezondheid. 

In aanvulling op deze evaluatie, wil de Zorgverzekeringslijn nu de effectiviteit van haar dienstverlening laten onderzoeken. De Zorgverzekeringslijn is benieuwd of haar dienstverlening, waaronder de trainingen, gastlessen en de vraagbaakfunctie daadwerkelijk bijdragen aan het behalen van haar doelstellingen en ambities. De Zorgverzekeringslijn wil op basis van deze effectmeting bovendien graag weten waar ze haar dienstverlening nog kan verbeteren. 

Voor dit onderzoek kijkt KWINK groep naar de volgende doelstellingen en bijbehorende diensten: 

  1. Interventiekracht van hulpverleners en dienstverleners in het sociaal domein versterken. 
  2. Het versterken van de preventiekracht van partners. 
  3. De zelfregie versterken. 

Aanpak van de effectmeting

Voor de effectmeting zet KWINK groep verschillende onderzoeksmethoden in, namelijk het opstellen van een Theory of Change inclusief geoperationaliseerde indicatoren, een documentstudie, een online vragenlijst onder gebruikers van de dienstverlening en verschillende (groeps-)gesprekken met medewerkers van de Zorgverzekeringslijn, gebruikers van de dienstverlening en externe stakeholders.  

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft ruim ervaring met het uitvoeren van effectmetingen. Zo heeft KWINK groep recent het effect van verschillende subsidieregelingen in de cultuursector geëvalueerd, voor het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Fonds Podiumkunsten. KWINK groep heeft bovendien ervaring met onderzoek in de zorgsector. KWINK groep doet momenteel bijvoorbeeld verdiepend onderzoek naar de geschilleninstanties in de zorg in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten