KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Handreiking Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie

Zo’n 4 miljoen Nederlanders vinden onvoldoende hun weg in de digitale wereld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft KWINK groep gevraagd de Handreiking Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie op te stellen. De handreiking heeft als doel om gemeenten, die aan de slag willen met de Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie, handvatten te geven voor de werkpraktijk. De handreiking is deze week openbaar gemaakt.

12 oktober 2023

De aanleiding voor de ketenaanpak is dat Nederland ongeveer 4 miljoen inwoners telt die in de digitale wereld onvoldoende of niet meekunnen. Daarmee is er een gezamenlijke opgave van publieke en private partijen én maatschappelijke organisaties. Daarvoor is in 2023 het project Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie opgezet, door VNG en de Alliantie Digitaal Samenleven (ADS) met steun van het ministerie van BZK. De handreiking is hiervan een resultaat. 

Meer weten over de ondersteuning van KWINK bij het opstellen van de handreiking? Neem dan gerust contact op met Janine Mulder (jmulder@kwinkgroep.nl). 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten