KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Tweede Monitor Toekomstbeeld OV 2040 gepubliceerd

Rijk, regio’s, vervoerders en ProRail streven richting 2040 vijf doelen na voor het OV. Zo wil de OV-sector onder meer in 2040 in stedelijk gebied samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel zijn, moet het klantoordeel in het hele OV stijgen naar een 8 en moet de gehele OV-sector zero emissie en circulair worden. KWINK groep werkte dit jaar weer mee aan het opstellen en uitvoeren van de Monitor Toekomstbeeld OV 2040. Deze tweede monitor is deze week gepubliceerd.

11 april 2022

Rijk, regio’s, vervoerders en ProRail streven richting 2040 vijf doelen na voor het OV. Zo wil de OV-sector onder meer in 2040 in stedelijk gebied samen met de fiets het belangrijkste vervoermiddel zijn, moet het klantoordeel in het hele OV stijgen naar een 8 en moet de gehele OV-sector zero emissie en circulair worden. KWINK groep werkte dit jaar weer mee aan het opstellen en uitvoeren van de Monitor Toekomstbeeld OV 2040. Deze tweede monitor is deze week gepubliceerd.

Een interactieve monitor met inzicht in de voortgang op vijf doelen

De interactieve PDF van de tweede Monitor Toekomstbeeld OV 2040 is hier te vinden. De monitor meet de voortgang op de vijf doelen aan de hand van achttien indicatoren. Via de monitor krijgen de gezamenlijke partners van het Programma Toekomstbeeld OV (Rijk, regio’s, vervoerders en ProRail) inzicht in de voortgang op de vijf doelen. Covid-19 heeft sinds maart 2020 een grote impact op het openbaar vervoer. Deze monitor laat dan ook zien wat de impact is geweest van Covid-19 op de openbaarvervoersector.

De monitor maakt gebruik van data uit bestaande, openbare publicaties zoals het Mobiliteitsbeeld van het KiM en de Staat van het regionale openbaar vervoer van CROW-KpVV. Deze editie van de monitor is opgesteld door kennisinstituten CROW-KpVV en het KiM, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rebel Group en KWINK groep.

Vorig jaar werkte KWINK groep mee aan het opstellen van de eerste monitor.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten