KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

TrendMonitor Audiovisuele Collecties 2019

KWINK groep stelde de Trendmonitor Audiovisuele Collecties op voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.┬áDeze derde TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland geeft een overzicht van de stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland. De uitkomsten van het TrendMonitor-onderzoek geven richting aan de activiteiten van Beeld en Geluid en van […]

30 november 2020

KWINK groep stelde de Trendmonitor Audiovisuele Collecties op voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Deze derde TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland geeft een overzicht van de stand van zaken wat betreft audiovisueel materiaal bij collectionerende instellingen in Nederland. De uitkomsten van het TrendMonitor-onderzoek geven richting aan de activiteiten van Beeld en Geluid en van AVA_Net, het kennisnetwerk van audiovisuele collectiehouders in Nederland. Daarnaast dienen ze ook als staalkaart en graadmeter voor de gezondheid en beschikbaarheid van de geluiden en bewegende beelden die ons nationale geheugen vormen.

In 2015 begon Beeld en Geluid, in zijn rol als knooppunt voor de AV- en mediasector binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, met de TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland,
een terugkerend onderzoek naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en conservering, beleidsprioriteiten, kennisbehoeften, beschikbare voorzieningen, budgetten,
uitdagingen en knelpunten. Dit is het vierde rapport in deze reeks. Naast dit onderzoek voerde KWINK ook een diepteonderzoek naar kennisbehoeften omtrent het beheer en behoud van audiovisuele materialen uit op het gebied van uitspeelplatforms.

Eerder voerden we een nulmeting digitaal erfgoed uit voor het ministere van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit onderzoek brachten we de stand van zaken van de digitale toegankelijkheid en en het gebruik van digitaal erfgoed in kaart.

 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten