KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Monitor Toekomstbeeld OV2040

KWINK groep werkte mee aan het opstellen en uitvoeren van de 1-meting van de Monitor Toekomstbeeld OV2040.

26 maart 2021

Rijk, regio’s, vervoerders en ProRail streven richting 2040 vijf doelen na voor het OV. Zo wil de OV-sector onder meer in 2040 zero-emissie en circulair zijn, en het klantoordeel in het hele OV moet stijgen naar een 8. KWINK groep werkte mee aan het opstellen en uitvoeren van de 1-meting van de Monitor Toekomstbeeld OV2040.

De interactieve PDF van de Monitor Toekomstbeeld OV2040 is hier te vinden. Deze editie van de monitor is opgesteld door kennisinstituten CROW-KpVV en het KiM, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rebel Group en KWINK groep. De monitor meet de voortgang op de vijf doelen aan de hand van zeventien indicatoren. Via de monitor krijgen de gezamenlijke partners van het Programma Toekomstbeeld OV (rijk, regio’s, vervoerders en ProRail) inzicht in de voortgang op de vijf doelen.

De monitor maakt gebruik van data uit bestaande, openbare publicaties zoals het Mobiliteitsbeeld van het KiM en de Staat van het regionale openbaar vervoer van CROW-KpVV. Covid-19 heeft sinds maart 2020 een grote impact op het openbaar vervoer. Deze effecten zullen te zien zijn in een volgende editie van de monitor.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten