KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep voert de Trendmonitor Audiovisuele collecties 2022 uit

KWINK groep voert momenteel de Trendmonitor Audiovisuele collecties 2022 uit. Tweejaarlijks laat Beeld en Geluid in samenwerking met AVA_Net kwantitatief onderzoek uitvoeren naar de trends binnen de sector en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en conservering, beleidsprioriteiten, beschikbare voorzieningen, budgetten, uitdagingen en knelpunten.

21 december 2022

Achtergrond Trendmonitor Audiovisuele Collecties

In 2016 is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (hierna: Beeld en Geluid) gestart met het monitoren van analoge en digitale audiovisuele (AV) collecties in Nederland. Deze studies bieden inzicht en overzicht van van ontwikkelingen op het gebied van beheer, behoud en beschikbaarstelling van AV- collecties. Tot nu toe zijn deze zijn Trendmonitors Audiovisuele Collecties uitgevoerd in 2016, 2018 en 2020. Hier zijn alle voorgaande edities van de trendmonitor te vinden.

In de tussenliggende jaren worden kwalitatieve onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld in 2017 naar de kennisbehoeften van instellingen met audiovisuele collecties en in 2019 het diepteonderzoek naar het gebruik, de behoeften en ontwikkelingen van uitspeelplatforms binnen de audiovisuele sector.

Methoden Trendmonitor Audiovisuele Collecties

We voeren de trendmonitor uit met aandacht voor herhaalbaarheid. De Trendmonitor bestaat uit een enquête die momenteel uitgezet is binnen de sector. De vragenlijst voor de enquête van de Trendmonitor 2020, die wij ook uitvoerden, hebben we geactualiseerd. De enquête resultaten verrijken wij door interviews en focusgroepen te laten reflecteren op de eerste analyses. De interviews en focusgroepen worden gehouden met deelnemers die werkzaam zijn binnen de sector. Dit kunnen personen zijn die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij overheids- en bedrijfsarchieven, media-instellingen, of musea.

Resultaten uit vorige Trendmonitor edities

In eerdere TrendMonitors kwam naar voren dat het collectioneren, beheren en beschikbaar stellen van audiovisueel materiaal een specialisme is. Veel organisaties zijn niet of onvoldoende toegerust op deze taak. Het beeld in 2020 was dat de betrokkenheid van medewerkers en vrijwilligers licht is toegenomen ten opzichte van 2017. Dit was een positieve ontwikkeling.

De digitalisering van analoog materiaal bij instellingen is van belang voor het behouden van de collectie voor de toekomst. De belangrijkste observatie met betrekking tot de algehele digitaliseringsgraad was een toename in 2019 ten opzichte van 2017. Tegelijkertijd geven instellingen ook aan dat het aandeel van analoge audiovisuele collecties dat nog gedigitaliseerd zal worden afneemt. Om te digitaliseren is het van belang dat instellingen faciliteiten hebben om te kunnen digitaliseren.

Daarnaast bestond de vorige Trendmonitor uit inzichten met betrekking tot de financiering rondom audiovisuele collecties, de waarborging van auteursrechten en privacy, en het netwerk binnen de sector.

KWINK’s ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van monitoring, zoals de monitor Greenports en de Toekomstbeeld OV 2040. Daarnaast doen we veel op het gebied van media, in allerlei vormen. Zo zijn wij momenteel bezig met het opstellen van een handreiking voor gemeenten, die zich richt op de aanwijzingsprocedure van lokale publieke omroepen. Ook zijn wij bezig met het inventariseren van erfgoedkansen bij woningbouwlocaties. We evalueerden zes subsidieregelingen van het Fonds Podiumkunsten, en nog meer. Neem contact met ons op als je benieuwd bent naar ons werk en onze expertises!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten