KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Commissariaat voor de Media

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (zbo) verplicht ministeries om elke vijf jaar een evaluatie van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het zbo uit te voeren. Het Commissariaat voor de Media is een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. KWINK groep is gevraagd om deze evaluatie uit te voeren in opdracht van het ministerie van OCW.

17 oktober 2023

Wat doet het Commissariaat voor de Media?

Het Commissariaat heeft verschillende wettelijke en niet-wettelijke taken. De missie van het Commissariaat is het stimuleren en bewaken dat het media-aanbod onafhankelijk, toegankelijk, pluriform en veilig is en dat verschillende beelden en geluiden in het mediabestel vertegenwoordigd zijn, zodat iedereen een vrije mening kan vormen. Het toezicht betreft radio, televisie, ‘videodiensten op aanvraag’ en Nederlandse boekuitgaven. Ook houdt het Commissariaat de ontwikkelingen in het medialandschap in de gaten en brengt jaarlijks verschillende onderzoeksrapporten uit.

Het onderzoek

Het Commissariaat is de toezichthouder op basis van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. In de evaluatie beoordelen de onderzoekers de doelmatigheid en doeltreffendheid van het Commissariaat in de periode 2018-2022. Daarnaast is de governance onderdeel van het onderzoek. Ook kijken we naar de opvolging van de aanbevelingen van de vorige evaluatie.

KWINK groep zet verschillende onderzoeksmethoden in voor dit onderzoek. Denk aan een documentstudie, een schriftelijke uitvraag, een stakeholder- en media-analyse en interviews.

Digitale postbus

We bieden ook de mogelijkheid aan betrokken partijen om uw input over de doeltreffendheid, doelmatigheid en governance van het Commissariaat met ons te delen via een ‘digitale postbus’. Dit kan ons helpen om nieuwe ideeën of aspecten te ontdekken die we anders niet hadden geïdentificeerd.

Deze digitale postbus bestaat uit één open vraag: Welke resultaten, knelpunten of ontwikkelingen mogen de onderzoekers volgens u niet over het hoofd zien in deze evaluatie van de doeltreffendheid, doelmatigheid en governance van het Commissariaat?

In onze rapportage zorgen we dat de input niet herleidbaar is naar individuele personen of organisaties.

Wilt u een antwoord achterlaten in de digitale postbus, mail dan naar evaluatiecvdm@kwinkgroep.nl.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep evalueerde eerder zbo’s zoals het Centraal Bureau van de Statistiek, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Bank en de Kansspelautoriteit. Op het gebied van media voerden we eerder de beleidsdoorlichting Media uit, de evaluatie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en van het NICAM (organisatie achter Kijkwijzer).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten