KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Kansspelautoriteit openbaar

De Kansspelautoriteit (Ksa) is de toezichthouder op de markt voor de kansspelen. Eens in de vijf jaar moet het functioneren van de Ksa worden beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. KWINK groep voerde deze evaluatie uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

24 april 2023

Groei Kansspelautoriteit

De evaluatieperiode (2017-2021) was voor de Kansspelautoriteit (Ksa) een roerige tijd door de voorbereiding op en de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). De Ksa heeft er taken bijgekregen en de organisatie is gegroeid.

We concluderen dat de Ksa er in is geslaagd om de meest urgente en verplichte werkzaamheden te blijven uitvoeren terwijl ‘de winkel werd verbouwd’. Zo heeft de Ksa in de evaluatieperiode alle bestaande vergunningen (landgebonden en exploitatie speelautomaten) vernieuwd en de coördinerende rol op het gebied van verslavingspreventie nader ingevuld. Ondertussen heeft de Ksa op het terrein van digitalisering stappen gezet.

Onderbouwing van prioriteiten Kansspelautoriteit

Tegelijkertijd concluderen we dat de focus op de Wet Koa ervoor heeft gezorgd dat op andere gebieden de inzet van de Ksa is beperkt, soms tot het hoogstnoodzakelijke. Het toezicht op de markt voor landgebonden kansspelen en de lokale handhaving van illegaal aanbod zijn hier voorbeelden van. Ook heeft de doorontwikkeling van het instrumentarium voor risicogestuurd toezicht op een laag pitje gestaan. Dat de Ksa keuzes heeft moeten maken is begrijpelijk, maar de onderbouwing en verantwoording over die keuzes liet te wensen over. Het is niet goed te beoordelen of de juiste prioriteiten zijn gesteld en de optimale instrumentenmix is ingezet (variërend van preventief tot repressief).

Relatie met de sector

De Ksa heeft meer afstand genomen tot de markt. Dit is goed uitlegbaar vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en onafhankelijkheid, zeker met het openen van de online markt. Tegelijkertijd is goed contact tussen toezichthouder en de sector essentieel voor het delen van kennis, het bieden van guidance en het monitoren van ontwikkelingen in de markt. We concluderen dat de Ksa haar stakeholdermanagement beter kan invullen.

Aanbevelingen

We verwachten niet dat de Ksa de komende periode in rustig vaarwater terecht zal komen. De nieuw geopende online markt ontwikkelt zich snel, en daarmee moet ook het toezicht zich blijven ontwikkelen. In een dynamisch speelveld is het belangrijk dat de Ksa handelt vanuit een duidelijke visie, taakafbakening en strategie. De evaluatie resulteert in negen aanbevelingen, waaronder het verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden op het terrein van voorlichting en informatievoorziening over veilig spelen, het versterken van het risicogestuurde en het datagedreven toezicht en het verbeteren van het stakeholdermanagement.

Het volledige rapport van de evaluatie is hier te lezen. De beleidsreactie van de minister vindt u hier.

Ervaring van KWINK groep

KWINK groep heeft ruime ervaring met het evalueren van toezichthoudende instanties en (andere) zelfstandig bestuursorganen. Zo evalueerde KWINK groep eerder het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Eerder publiceerden wij een artikel met daarin lessen uit vijftien zbo-evaluaties.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten