KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Nederlands Instituut Beeld en Geluid

Ben jij wel eens in dit gebouw geweest in Hilversum? Het is de locatie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (hierna Beeld en Geluid). Een plek waar allerlei soorten media wordt opgeslagen, van indrukwekkende nieuwsfoto’s tot legendarische sportfragmenten, een museum en een archief in één. KWINK groep evalueert dit instituut in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

22 september 2020

Ben jij wel eens in dit gebouw geweest in Hilversum? Het is de locatie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (hierna Beeld en Geluid). Een plek waar allerlei soorten media wordt opgeslagen, van indrukwekkende nieuwsfoto’s tot legendarische sportfragmenten, een museum en een archief in één. KWINK groep evalueert dit instituut in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Beeld en Geluid is ontstaan vanuit het Nederlands Audiovisueel archief, wat een samenvoeging is van meerdere instituten op het gebied van audiovisueel en media-erfgoed. De taken van Beeld en Geluid zijn geborgd in de Mediawet en deels in de Erfgoedwet. Voor de goedkeuring van zijn activiteiten dient Beeld en Geluid elke vijf jaar een meerjarenplan in bij de minister van OCW. Het instituut ontvangt ook subsidie voor het in stand houden en beheren van de collectie van het voormalig Persmuseum.

Het onderzoek

Het onderzoek heeft als doel om de ontwikkeling en uitvoering van de maatschappelijke bijdrage, taken, functies en doelstellingen van Beeld en Geluid te beschrijven en evalueren. Ook evalueert KWINK groep het functioneren van het instituut. In het onderzoek verzamelen we eerst zoveel mogelijk informatie bij de organisatie zelf om een beeld te krijgen van het brede pakket van taken en doelstellingen van het instituut. We starten met een zelfevaluatie en een documentanalyse. Vervolgens voeren we interviews met de sleutelpartners van het instituut. Denk aan omroepen, het onderwijs, erfgoedinstellingen, openbare bibliotheken, het ministerie maar ook het bedrijfsleven en de creatieve industrie. Tot slot gaan we kijken naar drie andere Europese audiovisuele en omroeparchieven.

In dit onderzoek werken we samen met Enno Gerdes van Rebel Group. Wil je meer informatie over deze evaluatie? Neem dan gerust contact op met Fritzi Reijerman (freijerman@kwinkgroep.nl).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten