KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluaties AFM en DNB naar de Kamer gestuurd

Op dinsdag 14 december stuurde de minister van Financiën ons evaluatierapport over de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en ons evaluatierapport over De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) naar de Tweede Kamer.

15 december 2021

Aanleiding en doel evaluaties AFM en DNB

Op dinsdag 14 december stuurde de minister van Financiën ons evaluatierapport over de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en ons evaluatierapport over De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) naar de Tweede Kamer.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in Nederland belast met het gedragstoezicht op de financiële markten. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van het ministerie van Financiën.

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) is in Nederland de onafhankelijke centrale bank, de prudentieel en integriteitstoezichthouder op financiële instellingen, de nationale resolutieautoriteit en de macroprudentiële autoriteit. DNB is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van het ministerie van financiën voor de volgende taken: het prudentieel en het integriteitstoezicht , de resolutieautoriteit-taak en de taak rondom het depositogarantiestelsel (DGS).

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen schrijft voor dat elke vijf jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zbo wordt beoordeeld. KWINK groep is door het ministerie van Financiën gevraagd om de evaluaties van de AFM en DNB uit te voeren. De evaluatie ziet toe op de periode 2016 tot en met 2020.KWINK groep voerde eerder al vele evaluaties uit naar het functioneren van zelfstandige bestuursorganen.

Aanpak evaluatie AFM en DNB

De centrale onderzoeksvraag van de evaluatie luidt: “In hoeverre is de uitvoering van de zbo-taken door DNB en AFM, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven, doeltreffend en doelmatig?”

Voor de beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de AFM en DNB zijn de zes principes van goed toezicht als uitgangspunt genomen: selectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel. KWINK groep heeft op grond van deze principes het functioneren van beide organisaties beoordeeld.

Conclusies en aanbevelingen

Benieuwd naar de conclusies en aanbevelingen? En naar de reacties van de AFM, DNB en het Ministerie van Financiën op onze rapporten? Lees hier ons rapport over Autoriteit Financiële Markten (AFM) en hier ons rapport over De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Hier vind je de reacties op onze rapporten.

 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten