KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie van het systeem van aangewezen instanties onder de Metrologiewet

KWINK groep evalueert het functioneren van het systeem van de aangewezen instanties onder de Metrologiewet in de periode 2019-2022. Aanleiding hiervoor is artikel 40 in de Metrologiewet waarin is bepaald dat de minister van Economische Zaken en Klimaat elke vier jaar aan de Staten-Generaal verslag uitbrengt over de doeltreffendheid van het functioneren van de aangewezen instanties.

13 oktober 2023

De Metrologiewet heeft niks te maken met het weer (oftewel meteorologie), maar metrologie is de leer van maten, metingen en meetfouten. Het is belangrijk dat consumenten én bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de liters en kilo’s die aangegeven worden, ook echt kloppen. Het is namelijk toch wel fijn als de het aantal liters benzine die je tankt of het aantal kilo’s kaas die je koopt overeenkomt met wat je ervoor betaalt.

De overheid verplicht daarom bedrijven om goedgekeurde meetinstrumenten en wettelijk vastgestelde meeteenheden te gebruiken. Deze regels zijn vastgelegd in de Metrologiewet. In Nederland zijn vier instanties aangewezen die nieuwe meetinstrumenten voor de handel toetsen en controles hierop uitvoeren. KWINK groep evalueert de (gezamenlijke) uitvoering van conformiteitsbeoordelingen en erkenningen door de aangewezen instanties.

Eerdere onderzoeken

KWINK groep voerde eerder in 2019, 2015 en 2011 al evaluaties uit naar (het functioneren van het systeem van) de aangewezen instanties onder de Metrologiewet. Om hier meer over te lezen, zie het rapport van 2019, de conclusies uit 2015 of het artikel over het onderzoek in 2011.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten