KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Commissariaat voor de Media openbaar

Ministeries zijn verplicht om elke vijf jaar een evaluatie uit te voeren van zelfstandige bestuursorganen (zbo). Het Commissariaat voor de Media is een zbo van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. KWINK groep is voerde deze evaluatie uit voor het ministerie. Het rapport met de conclusies en aanbevelingen is nu openbaar.

4 april 2024

Achtergrond onderzoek

Het onderzoek richtte zich op meerdere onderwerpen zoals de opvolging van de aanbevelingen uit de vorige evaluatie, de uitvoering van de wettelijke taken, de inrichting van de organisatie van het Commissariaat en de relatie met het ministerie van OCW. KWINK groep zette verschillende onderzoeksmethoden in voor dit onderzoek. Denk aan een documentstudie, een schriftelijke uitvraag, een stakeholder- en media-analyse en interviews.

Eerder deze week is het rapport naar de Kamer gestuurd, met daarbij een brief van de staatssecretaris. Een inhoudelijke reactie op het rapport volgt voor de zomer van het ministerie. Het Commissariaat heeft ook een reactie gegeven op het rapport.

Conclusies en aanbevelingen

Een van de onderwerpen van de evaluatie is de uitvoering van de wettelijke taken. Het Commissariaat heeft in totaal 262 wettelijke taken. Het gaat om activiteiten op het gebied van markttoegang, toezicht, onderzoek en beleidsadvies. We constateren dat het Commissariaat deze taken slechts ten dele efficiënt en effectief uitvoeren. Redenen hiervoor zijn met name het ontbreken van een duidelijke, zichtbare strategie en het ontbreken van structureel inzicht in de resultaten en effecten van het werk van het Commissariaat. Tegelijkertijd zien we dat het Commissariaat volop in ontwikkeling is, waarbij ze momenteel bezig zijn met het maken van een nieuwe zichtbare toezichtstrategie en het uitbreiden van contacten met stakeholders vanuit de taken op het gebied van markttoegang en toezicht.

De relatie tussen het Commissariaat en het ministerie is een andere onderwerp dat aan de orde komt in de evaluatie. We concluderen dat de balans in ‘de driehoek’ niet optimaal is. Er is niet tot nauwelijks sprake van ‘samenspel’ van beleid en toezicht, ondanks goede intenties. In de reacties van zowel het ministerie als het Commissariaat is aangegeven dat er een plan van aanpak komt om invulling te geven aan deze conclusies en aanbevelingen.

Vervolg

KWINK groep is benieuwd naar de opvolging van de aanbevelingen door zowel het ministerie als het Commissariaat. Wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten