KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Evaluatie Kansspelautoriteit door KWINK groep

KWINK groep is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om de evaluatie van de Kansspelautoriteit (Ksa) uit te voeren. De Ksa is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en moet daarom eens in de vijf jaar geëvalueerd worden, zoals voorgeschreven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zbo’s).

13 juli 2022

KWINK groep evalueert momenteel het functioneren van de Kansspelautoriteit, de toezichthouder op de markt voor de kansspelen in Nederland. In de evaluatie beoordelen de onderzoekers de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Kansspelautoriteit gedurende de periode 2017-2021. Ook onderzoekt KWINK groep de governance van de Kansspelautoriteit, en de manier waarop zij met aanbevelingen uit de vorige evaluatie is omgegaan. KWINK groep voert deze evaluatie uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Om tot een oordeel te komen, voeren de onderzoekers een documentenstudie uit. Daarnaast voeren zij gesprekken met medewerkers van de Kansspelautoriteit. Los hiervan stellen we alle medewerkers van de Kansspelautoriteit in de gelegenheid om hun input voor deze evaluatie met de onderzoekers te delen. Naast gesprekken met medewerkers binnen de Ksa, voeren we gesprekken met een grote groep stakeholders die belanghebbend of betrokken zijn bij het werk van de Kansspelautoriteit. Denk hierbij aan aanbieders van kansspelen, beleidsmakers op het gebied van kansspelen, mede-toezichthouders, spelers-/consumentenorganisaties en verslavingspreventiedeskundigen.

Wat doet de Kansspelautoriteit?

De Kansspelautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) onder het ministerie van JenV en is de toezichthouder op kansspelen voor de kansspelen in Nederland. Denk hierbij aan loterijen, kansspelautomaten, sportweddenschappen en casinospelen. Sinds oktober 2021 is de markt voor online kansspelen via een vergunningsstelsel geopend.

De Kansspelautoriteit heeft verschillende wettelijke taken, namelijk het verlenen van en toezichthouden op vergunningen voor kansspelaanbieders, het bevorderen van verslavingspreventie, het geven van voorlichting en informatie aan burgers en overheden en het tegengaan van gokgerelateerde matchfixing bij vergunninghouders.

KWINK groep en zbo-evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring met het evalueren van zbo’s en specifiek van toezichthouders. Recent voerde KWINK groep bijvoorbeeld de evaluaties van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Zorginstituut Nederland uit. Wij publiceerden tevens een artikel met daarin lessen uit vijftien zbo-evaluaties. Op het gebied van kansspelen voerde KWINK groep eerder een doorlichting uit rondom de beleidsregels rondom zogenaamde goededoelenloterijen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten