KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

KWINK groep evalueert zes subsidieregelingen van het Fonds Podiumkunsten

Veel makers in de muziek- en theaterwereld ontvangen subsidie voor het schrijven, produceren en opvoeren van muziek en/of theaterstukken. Een van de plekken waar subsidie kan worden aangevraagd is het Fonds Podiumkunsten. Het Fonds Podiumkunsten is namelijk hét cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Het Fonds Podiumkunsten heeft KWINK groep gevraagd een evaluatie uit te voeren van zes verschillende subsidieregelingen in samenhang.

28 juli 2022

Het Fonds Podiumkunsten: zes subsidieregelingen

Het Fonds Podiumkunsten geeft namens de rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst in de vorm van zes subsidieregelingen. Daarbij heeft het een verantwoordelijkheid in het stimuleren van dynamiek en vernieuwing binnen de podiumkunsten. Het Fonds verstrekt onder andere verschillende projectsubsidies, die toegankelijk zijn voor verschillende soorten makers en gezelschappen.

Het Fonds Podiumkunsten heeft KWINK groep gevraagd zes subsidieregelingen in samenhang te evalueren:

 1. Productiesubsidie
 2. Opdracht compositie of libretto
 3. Reeks opdrachten compositie
 4. Programma urban projecten
 5. Werkbijdrage muziekauteur
 6. Werkbijdrage theatertekst

De evaluatie

Door de evaluatie van de regelingen wil het Fonds zicht krijgen op in hoeverre de subsidieregelingen de doelen gerealiseerd hebben in de periode 2017 – 2021. Daarnaast wil het Fonds een beeld krijgen van in hoeverre de regelingen momenteel aansluiten bij de ervaringen en behoeften van makers en gezelschappen. De evaluatie heeft vier doelen:

 1. Zicht krijgen op de mate waarin en de manier waarop regelingen bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen van de regelingen.
 2. Zicht krijgen op in hoeverre de regelingen aansluiten bij de praktijk van de podiumkunstsector.
 3. Zicht krijgen op de samenhang tussen de zes regelingen, met daarbij oog houdend voor andere regelingen van het Fonds.
 4. Overkoepelend beeld krijgen van de manier waarop de regelingen bijdragen aan algemene doelen zoals artistieke ontwikkelingen en vernieuwing, instroom en doorstroom van makers, pluriformiteit, ontwikkelingen van publieks(groepen) en geografische spreiding.

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zet KWINK groep de volgende onderzoeksmethoden in:

 • Opstellen van een theory of change per regeling en één overkoepelende theory of change.
 • Uitvoeren van een kwantitatieve analyse
 • Het organiseren van focusgroepen met subsidieaanvragers
 • Het voeren van telefonische interviews met subsidieaanvragers
 • Het voeren van (groeps)gesprekken met medewerkers van het FPK
 • Het voeren van (groeps)gesprekken met externe stakeholders

Eerdere ervaring met subsidieregelingen en de culturele sector

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoeken in de culturele sector en meer specifiek evaluaties van subsidieregelingen. Zo evalueerde KWINK groep al eerder in opdracht van het Fonds Podiumkunsten de productie- en compositiesubsidies.  In opdracht van de gemeente Rotterdam voerden we een evaluatie uit van het Atelier- en broedplaatsenbeleid en een evaluatie van de subsidieregeling Pitcher Perfect 010. KWINK heeft bovendien ervaring met het doen van onderzoeken buiten de cultuursector waar kwalitatief en kwantitatief onderzoek is gecombineerd. Bijvoorbeeld de evaluatie van de subsidieregeling Donatie bij leven in opdracht van het ministerie van VWS en de Monitor Toekomstbeeld OV2040 in opdracht van het ministerie van IenW.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten