KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie subsidieregeling Pitcher Perfect 010 openbaar!

De subsidieregeling Pitcher Perfect 010 biedt mogelijkheden aan Rotterdamse makers om subsidie aan te vragen. Innovatief aan deze regeling is dat makers elkaar beoordelen middels pitches. KWINK groep evalueerde de subsidieregeling voor de gemeente Rotterdam. Vorige week werd het rapport en de reacties openbaar.

31 januari 2022

De subsidieregeling

Subsidieregeling Pitcher Perfect is een subsidie die alle Rotterdammers kunnen aanvragen voor kunst- en cultuurprojecten. De subsidieregeling is gestart in 2019 en heeft als doel het bieden van subsidiemogelijkheden aan een groep nieuwe en beginnende makers. Uniek aan de regeling is onder andere dat makers subsidie aan kunnen vragen voor kunst- en cultuurprojecten die niet in aanmerking komen voor reguliere cultuursubsidies.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie kunnen Rotterdamse makers zich aanmelden voor een door de gemeente georganiseerde pitchavond. Twee keer per jaar organiseert de gemeente een pitchavond waarbij makers, initiatiefnemers en ondernemers projecten aan elkaar presenteren. Uniek is bovendien dat tijdens deze avond deelnemers elkaar beoordelen. Deelnemers geven elkaar punten op basis waarvan de subsidieverdeling plaatsvindt door het college. Elke deelnemer maakt kans op een subsidie van € 10.000, met als maximaal uit te geven bedrag per avond € 90.000. KWINK groep heeft de subsidieregeling afgelopen maanden geëvalueerd in opdracht van de gemeente Rotterdam. Vorige week heeft de gemeente Rotterdam het rapport openbaar gemaakt. wethouder van onderwijs, cultuur en toerisme van de gemeente Rotterdam het rapport aangeboden aan de gemeenteraad. Het volledige rapport is hier te lezen.

Onderzoek naar de subsdieregeling

De gemeente Rotterdam heeft KWINK groep gevraagd deze subsidieregeling te evalueren en aanbevelingen te doen voor de toekomst. De gemeente Rotterdam heeft KWINK groep gevraagd te onderzoeken in hoeverre de huidige regeling sinds de start in 2019 daadwerkelijk nieuwe groepen en initiatieven weet te bereiken. Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam gevraagd in het onderzoek specifiek aandacht te richten op het feit dat deelnemers elkaar beoordelen.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden hebben we tijdens dit onderzoek onder andere gekeken naar de resultaten en werkwijze van de subsidieregeling. In het bericht dat we schreven tijdens de aanvang van het onderzoek staat uitgebreid beschreven op welke manier we het onderzoek hebben aangepakt en welke onderzoeksmethoden gebruikt zijn.

Conclusies

De subsidieregeling Pitcher Perfect is opgezet om de makers van de stad Rotterdam zichtbaarder te maken en een podium te bieden. De subsidieregeling Pitcher Perfect 010 is een innovatief subsidieformat en is gericht op Rotterdammers die culturele projecten of programma’s maken die niet passen binnen de bestaande subsidieregelingen. Sinds 2019 zijn zes pitchavonden geweest met, 237 aanvragers, 120 makers en 55 gesubsidieerde projecten.

We concluderen dat de subsidieregeling Pitcher Perfect bereikt andere en nieuwe doelgroepen en een verscheidenheid aan kunst en cultuurprojecten. De opzet van de subsidieregeling Pitcher Perfect is goed doordacht. Zo is nagedacht over het laagdrempelig houden van de aanvraagprocedure, het eenvoudig houden van de verdeelregels en het geven van vertrouwen aan makers door ze eigenaarschap te geven over de puntentelling.

De regeling werkt grotendeels in de praktijk. Er is voldoende animo om deel te nemen aan de pitchevenementen. Het aantal aanmeldingen varieert tussen de 30 en 63 aanvragen. Er is voldoende tijd tussen het openstellen van de regeling en het aanmelden. De aanvraagprocedure is laagdrempelig en toegankelijk. Deelname is makkelijk, iedereen kan meedoen en heeft gelijke kansen. Positief is de korte doorlooptijd van aanvragen tot honoreren. Dit past goed bij het innovatieve format van de subsidieregeling Pitcher Perfect. Het feit dat makers elkaar punten toekennen maakt dat de kennis en expertise van makers wordt gezien en gebruikt. We geloven dat dit helpt bij het eigenaarschap van makers over het ondersteunde project. Ook is goed nagedacht over mogelijke alternatieven zoals punten laten toekennen door het publiek of een andere jury. We vinden deze opzet passen bij de aard en intenties van de subsidieregeling Pitcher Perfect. De subsidieregeling Pitcher Perfect geeft een stem aan Rotterdamse makers en is opgezet als experimenteel. Veranderingen doorvoeren in deze werkwijze is een verandering doorvoeren in de kern van de regeling.

De pitchavond is het belangrijkste onderdeel van het succes van de regeling. Resultaten van deze avond zijn namelijk niet alleen de gehonoreerde projecten maar ook het opbouwen van een netwerk met andere makers. We  bevelen een voortzetting van de subsidieregeling Pitcher Perfect aan gezien de positieve resultaten en ervaringen. Wel doen we een aantal suggesties voor een verdere verbetering van de subsidieregeling Pitcher Perfect:

  1. Vergroot de bekendheid van de regeling.
  2. Zorg voor volledige inclusiviteit van de subsidieregeling Pitcher Perfect.
  3. Stimuleer verbindingen met culturele instellingen voor alle makers.
  4. Biedt doorverwijzing naar andere vormen van ondersteuning aan.
  5. Voeg toe in de Subsidieregeling Pitcher Perfect dat het maken van afspraken tussen makers verboden is en wat de consequenties daarvan zijn.

In een reactie geeft de gemeente Rotterdam aan het rapport van KWINK groep als voldoende onderbouwing te zien om de subsidieregeling te continueren. Daarnaast is toegezegd dat de bovengenoemde aanbevelingen overgenomen zullen worden om de subsidieregeling verder te optimaliseren. Het hele onderzoek is hier te lezen.

Ervaring evalueren subsidieregelingen

KWINK groep heeft veel ervaring met het evalueren van subsidieregelingen en de culturele sector. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie van de internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten, de evaluatie van Stichting Cultuur Eindhoven en de evaluatie van het Atelier en broedplaatsenbeleid. We bundelden daarnaast hier onze kennis over onderzoek doen naar subsidies en subsidieregelingen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten