KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Effectiviteit van productie- en compositiesubsidies in de podiumkunsten

Hoe vaak worden de stukken die componisten schrijven uitgevoerd? Dit is één van de vragen die KWINK groep beantwoordt in de evaluatie van de productie- en compositiesubsidies van het Fonds Podiumkunsten. Via de productie- en compositiesubsidies ontvangen componisten, theatergezelschappen en ensembles financiële ondersteuning om nieuwe dans-, theater- en muziekstukken te ontwikkelen. Het doel van de […]

4 juli 2014

Hoe vaak worden de stukken die componisten schrijven uitgevoerd? Dit is één van de vragen die KWINK groep beantwoordt in de evaluatie van de productie- en compositiesubsidies van het Fonds Podiumkunsten.

Via de productie- en compositiesubsidies ontvangen componisten, theatergezelschappen en ensembles financiële ondersteuning om nieuwe dans-, theater- en muziekstukken te ontwikkelen. Het doel van de evaluatie is na te gaan wat de bijdrage van de subsidieregelingen is aan de doelstellingen van het Fonds Podiumkunsten: het mogelijk maken van professionele podiumkunsten van hoge kwaliteit die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt. De drie subsidieregelingen worden zowel afzonderlijk onderzocht als in samenhang (overlap, aanvulling, doorstroom). Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het toenemende belang van ondernemerschap en de spreiding van uitvoeringen over het land.

We voeren 50 gesprekken met aanvragers, producenten, podia en andere partijen. Daarnaast voeren we een data-analyse uit van de aanvraag- en verantwoordingsgegevens. Tot slot maken we gebruik van inzichten uit andere landen en andere beroepsgroepen (zoals schrijvers).

In oktober 2014 leveren we een eindrapport op met daarin conclusies en aanbevelingen. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de sector begeleidt het onderzoek.

KWINK groep evalueert veelvuldig programma’s, wetgeving en organisaties en heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd in de culturele sector, waaronder de evaluatie van de programmeringsregeling.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten