KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Atelier- en Broedplaatsenbeleid Rotterdam

KWINK groep deed onderzoek naar het behalen van de doelstellingen in het Atelier- en Broedplaatsbeleid van de gemeente Rotterdam.

11 oktober 2021

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de stad. De gemeente Rotterdam wil dat kunstenaars zich kunnen vestigen in de stad. In 2017 is daarom het Atelier- en broedplaatsenbeleid 2017-2021 opgesteld om te zorgen voor voldoende ruimte voor kunstenaars. KWINK groep deed onderzoek naar het behalen van de doelstellingen in het beleid. Op woensdag 6 oktober werd het onderzoek openbaar met een doorkijk naar de toekomst.

Wat is een atelier of een broedplaats?

Ateliers zijn werkruimtes voor kunstenaars en creatieven. Broedplaatsen zijn plekken waar talentvolle creatieve en culturele ondernemers samenwerken en waar kruisbestuiving en synergie kunnen leiden tot innovatie. Het Atelier- en broedplaatsenbeleid is gericht op kunstenaars en de creatieven: dus ook beeldend kunstenaars, podiumkunstenaars, filmers, fotografen, musici, ontwerpers, architecten, schrijvers en creatieven werkzaam in de nieuwe media/e-culture. Het gaat om de mákers, het creatief scheppend talent.

Doelstellingen Atelier- en broedplaatsbeleid

Het Atelier- en broedplaatsenbeleid van de gemeente Rotterdam had drie doelstellingen:

  • Ruimte voor creatief talent,
  • Betaalbaarheid van ateliers en
  • Bijdrage aan stedelijke ontwikkeling.

Aan deze doelstellingen zijn uitvoeringsmaatregelen verbonden. Per doelstelling is getoetst wat is behaald en wat (nog) niet is gerealiseerd. De evaluatie geeft kwantitatief en kwalitatief inzicht in de ontwikkelingen rondom ateliers en broedplaatsen in Rotterdam in de laatste vijf jaar. In het rapport concluderen we dat de doelstellingen grotendeels zijn behaald. Klik op deze link om een infographic te zien met daarin een visualisatie van wat de afgelopen jaren is gerealiseerd.

Over het onderzoek

In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methoden van dataverzameling. Zo hebben we een kwantitatieve en kwalitatieve documentanalyse uitgevoerd, waarmee we een overzicht hebben gecreëerd van de bekende atelierruimte in Rotterdam (zowel in gemeentelijk- als in particulier beheer). Daarnaast voerden we gesprekken met partijen en bezochten we ateliers en broedplaatsen in Rotterdam. Tot slot hebben we een vergelijking gemaakt van het beleid op het gebied van ateliers en broedplaatsen in vijf andere steden in Nederland. Dit als inspiratie voor het toekomstige Atelier- en Broedplaatsenbeleid van de gemeente Rotterdam.

 

 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten