KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep onderzoekt de geletterdheidsaanpak in Fryslân

Met 13,4% behoort de provincie Fryslân tot de top drie van Nederlandse provincies met laaggeletterde inwoners. Begin 2025 moeten gemeenten een integrale aanpak hebben voor het bestrijden van laaggeletterdheid. De provincie Fryslân wil gemeenten hierbij ondersteunen en zet daarbij vooral in op de verbinding tussen het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Op advies van Stichting Lezen is KWINK groep ingeschakeld om de huidige geletterdheidsaanpak te inventariseren en op basis hiervan aanbevelingen te formuleren voor een bredere integrale aanpak.

17 juli 2023

Brede integrale aanpak

Lezen en schrijven zijn essentiële vaardigheden om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dat geldt niet alleen voor de arbeidsmarkt, maar ook voor het zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven. Er is daarom een groeiende aandacht voor het bevorderen van lees-, taal- en digitale vaardigheden. 

Sinds juni 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Begin 2025 moeten gemeenten hiervoor een integrale aanpak hebben ontwikkeld. De provincie Fryslân verwacht echter dat een groot deel van de Friese gemeenten hier niet op tijd toe in staat zal zijn en heeft daarom besloten hierbij te ondersteunen, Om dit goed te kunnen doen, heeft de provincie behoefte aan een overzicht van de huidige infrastructuur, bestaande projecten en activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid in Friese gemeenten en aanbevelingen voor het realiseren van een integrale aanpak in de hele provincie.   

De provincie Frylân vindt het belangrijk om niet alleen in beeld te krijgen hoe laaggeletterdheid wordt bestreden, maar ook welke projecten laaggeletterdheid voorkomen. Juist de verbinding tussen preventie en curatie maakt een integrale aanpak sterker. De provincie heeft daarom advies gevraagd bij Stichting Lezen, de landelijke leesbevorderingsorganisatie die zich met programma’s als BoekStart (0-4 jaar), de Bibliotheek op school (4-20 jaar) en de Gezinsaanpak inzet voor de preventie van laaggeletterdheid. KWINK groep is bekend met deze programma’s uit eerder onderzoek en zal deze meenemen bij de inventarisatie. 

Aanpak inventarisatie geletterdheidsaanpak

KWINK groep voert voor deze opdracht een inventarisatie uit van de geletterdheidsaanpak in de 18 Friese gemeenten, op basis van deskresearch, gesprekken en een schriftelijke uitvraag onder alle gemeenten. Vervolgens formuleert KWINK groep op basis van de inventarisatie kansen en knelpunten voor het realiseren een brede integrale geletterdheidsaanpak in de provincie Fryslân in 2025.  

Ervaring KWINK groep 


KWINK groep heeft veel ervaring met onderzoek naar laaggeletterdheid en taalvaardigheid. Zo schreef KWINK groep onder andere een handleiding voor regiomanagers met betrekking tot laaggeletterdheid. Ook deed KWINK groep de evaluatie van Kunst van Lezen. Bovendien ondersteunde KWINK groep bij het opstellen van het Bibliotheekconvenant. 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten