KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Aftrap evaluatie tekst- en beeldbemiddelingsdienst

Een doof of slechthorend persoon moet net zo goed kunnen telefoneren als ieder ander, evenals iemand met een spraakgebrek. De tekst- en beeldbemiddelingsdienst, momenteel ondergebracht bij KPN, is in het leven geroepen om telefoneren voor deze doelgroep inderdaad mogelijk te maken. De dienst heeft de naam KPN Teletolk gekregen. KWINK groep is zojuist gestart met een evaluatie van deze dienst.

3 maart 2022

Aanleiding voor het evalueren van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst

De tekst- en beeldbemiddelingsdienst voorziet de beller van een tolk die spraak om kan zetten naar tekst- of gebarentaal en andersom, zodat dove en/of slechthorende personen goed kunnen communiceren met horende personen. Het aanbieden van deze dienst is geen vrijblijvendheid, maar een verplichting vanuit de telecommunicatiewet. KPN is in 2011 door het ministerie van EZK aangewezen om deze dienst te verzorgen, via KPN Teletolk. In 2017 nam KWINK groep de dienst al eerder onder de loep, dit is hier te lezen. Hierna werd KPN wederom aangewezen als aanbieder van de dienst, maar deze aanwijzing verloopt in 2023. Om tot een goede vervolgaanwijzing te komen evalueert KWINK groep het huidige functioneren van de dienst.

Het onderzoek

De hoofdvraag van deze evaluatie luidt: ”Heeft de tekst- en beeldbemiddelingsdienst ertoe bijgedragen dat doven en slechthorenden meer gelijkwaardige toegang hebben tot de universele dienst openbare telefonie?” Het doel van de evaluatie is dus om te evalueren of de aanwijzing heeft bijgedragen tot meer gelijkwaardige toegang tot openbare telefonie en daarnaast om te onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn. Er zal zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek plaatsvinden, aangevuld met verdiepings- en expertonderzoek en een internationale inspiratieanalyse. Voorbeelden van partijen die KWINK groep zal spreken, zijn het ministerie van EZK, KPN, Berengroep (de partij die de bemiddelingsdienst uitvoert), experts op het gebied van nieuwe technologieĆ«n en gebarentaal en vertegenwoordigers van belangenorganisaties voor dove en slechthorende personen en mensen met een spraakbeperking. Deze benadering van gemengde methoden moet tot een zo compleet mogelijk antwoord op de vraag leiden.

Ervaringen met soortgelijke evaluaties

KWINK groep heeft de tekst- en beeldbemiddelingsdienst in 2017 al geƫvalueerd. Daarnaast is de telecomsector geen onbekend terrein voor KWINK groep. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek naar de plaatsing van antennes en de uitrol van het 5G-netwerk.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten