KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert zeven regelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie

Iedereen verdient de kans om mee te doen aan cultuur. Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) zet zich in voor toegankelijke cultuur voor iedere Nederlander. Om dit te bereiken geeft het FCP subsidies aan diverse culturele initiatieven. KWINK groep voert in opdracht van het FCP een evaluatie van zeven subsidieregelingen uit. Het Fonds voor Cultuurparticipatie Het […]

26 oktober 2023

Iedereen verdient de kans om mee te doen aan cultuur. Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) zet zich in voor toegankelijke cultuur voor iedere Nederlander. Om dit te bereiken geeft het FCP subsidies aan diverse culturele initiatieven. KWINK groep voert in opdracht van het FCP een evaluatie van zeven subsidieregelingen uit.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft als Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht gekregen om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Het FCP gelooft dat cultuur maken plezier geeft, mensen samenbrengt en de verhalen van iedereen zichtbaar maakt. Daarom is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om actief mee te doen aan de diverse verschijningsvormen van cultuur. De ambitie van het FCP is om bij te dragen aan gelijke kansen voor verschillende cultuurmakers, vormen van cultuur, manieren van maken en samenwerken. Om dit te bereiken geeft het FCP subsidies aan diverse culturele initiatieven.

De evaluatie

Het FCP heeft gevraagd om een evaluatie van zeven subsidieregelingen binnen drie programma’s. Met deze regelingen subsidieert het FCP meer dan 1800 projecten. Het doel van de evaluatie is inzicht in de mate waarin de doelstellingen van de regelingen gerealiseerd worden.

Om dit in kaart te brengen zetten we verschillende onderzoeksmethoden in. Denk aan een documentanalyse, gesprekken met medewerkers van het FCP en gesprekken met interne stakeholders. Daarnaast voeren we een uitgebreide kwantitatieve analyse uit om het gebruik van de regelingen in beeld te krijgen. Om het verhaal achter de feiten en cijfers boven tafel te krijgen voeren we casestudies van de regelingen uit. We brengen de impact van de verschillende cases in beeld door langs te gaan bij projecten, met direct betrokkenen te spreken en een media-analyse uit te voeren.

Ervaring van KWINK groep

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoeken in de culturele sector en meer specifiek met evaluaties van subsidieregelingen. Zo evalueerde KWINK groep eerder al de subsidieregeling Talent & Festivals van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarnaast evalueerde KWINK groep zes subsidieregelingen in opdracht van het Fonds Podiumkunsten. Voor de gemeente Rotterdam voerde KWINK groep eerder een evaluatie uit van de subsidieregeling Pitcher Perfect 010. In opdracht van de gemeente Eindhoven evalueerde KWINK groep de Stichting Cultuur Eindhoven. KWINK groep heeft bovendien ervaring met het uitvoeren van onderzoeken waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie van de subsidieregeling Donatie bij leven in opdracht van het ministerie van VWS en de Monitor Toekomstbeeld OV2040 in opdracht van het ministerie van IenW.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten