KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Handreiking aanwijzing lokale omroepen gepubliceerd

Lokale omroepen zijn belangrijk voor het goed functioneren van de lokale democratie. Elke Nederlandse gemeente dient elke vijf jaar een advies uit te brengen voor het aanwijzen van een lokale omroep. Het inrichten en uitvoeren van zo’n adviesprocedure blijkt in de praktijk niet gemakkelijk, zeker wanneer meerdere potentiële lokale omroepen zich melden. In opdracht van de VNG heeft KWINK groep daarom een handreiking opgesteld voor die advies- en aanwijzingsprocedure. De handreiking heeft tot doel raadsleden, bestuurders, gemeenteambtenaren en griffies te informeren en ondersteunen bij de aanwijzings- en adviesprocedure.

25 augustus 2023

De aanwijzings- en adviesprocedure voor lokale omroepen

Gemeenten geven advies over de aanwijzing van een lokale publieke omroep door het Commissariaat voor de Media. De aanwijzings- en adviesprocedure bestaat uit drie fasen, die we hieronder zeer kort hebben samengevat:

  • De startfase. Idealiter hebben gemeenten al voorbereidingen getroffen voordat kandidaten hun aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media, bijvoorbeeld door een procedure voor het uitbrengen van een advies in te richten en voorkeurscriteria vast te stellen.
  • De adviesfase. Wanneer één of meerdere aanvragen binnen zijn, vraagt het Commissariaat aan gemeenteraden om een advies op te stellen. Bij één aanvrager is dit relatief gemakkelijk, bij meerdere aanvragers brengt dit uitdagingen met zich mee. Dan moet bijvoorbeeld samengaan bevorderd worden en/of dient de gemeente een voorkeursadvies op te stellen.
  • De aanwijzingsfase. Het gemeentelijk advies wordt getoetst door het Commissariaat voor de Media, waarna een lokale omroep wordt aangewezen.

Het opstellen van de handreiking voor gemeenten

In opdracht van de VNG heeft KWINK groep een handreiking opgesteld voor gemeenten. Dat deden we met behulp van experts en ervaringsdeskundigen, zoals de NLPO, het Commissariaat voor de Media, het ministerie van OCW, het ministerie van BZK, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, de VNG en ambtenaren, bestuurders en raadsleden van verschillende individuele gemeenten.

Het resultaat

Inmiddels is de handreiking gepubliceerd op de website van de VNG. Er is ook een verkorte versie beschikbaar, speciaal geschreven voor raadsleden.

Eerdere ervaring

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoek en advies over mediabeleid in het algemeen en lokale omroepen in het bijzonder. We evalueerden bijvoorbeeld de aanwijzings- en adviesprocedure in de gemeente Amsterdam en deden onderzoek naar streekomroepvorming. Ook evalueerden we Concessiebeleidsplan van de regionale omroepen en deden we de beleidsdoorlichting Media.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten